Đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc về nhân sự trước thềm Đại hội Đảng

Kỳ 3: Kiên quyết đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, sai trái (Tiếp theo và hết)

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Dự báo, càng gần thời điểm diễn ra đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các đối tượng thù địch và cơ hội chính trị sẽ càng gia tăng công kích, chống phá vấn đề nhân sự Đại hội. Chúng ta phải tỉnh táo nhận diện, kiên quyết đấu tranh làm thất bại các thủ đoạn, âm mưu phá hoại. 

Công tác nhân sự trước thềm Đại hội Đảng luôn được Nhân dân quan tâm sâu sắc- đây là điều chính đáng bởi tầm quan trọng của công tác này đối với vận mệnh đất nước.

Đại biểu bỏ phiếu thực hiện công tác cán bộ tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Đại biểu bỏ phiếu thực hiện công tác cán bộ tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026.

Trong bài phát biểu tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng (tháng 3/2024), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: Đây là công việc vô cùng quan trọng. Đây cũng là vấn đề nhận được sự quan tâm sâu sắc, chính đáng của toàn Đảng, toàn dân. Gần như đi đến đâu, ở chỗ nào, cũng thấy cán bộ, đảng viên và Nhân dân tỏ ra quan tâm theo dõi và có phần băn khoăn, lo lắng, đặt câu hỏi: Đảng ta sắp tới dự định lựa chọn, bố trí đội ngũ cán bộ lãnh đạo thế nào để đủ sức gánh vác nhiệm vụ cách mạng to lớn mà lịch sử giao phó?

Nhưng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ rõ: “Các phần tử xấu, cơ hội, thù địch cũng nhân dịp này tìm mọi cách xuyên tạc, tung tin, tác động, chia rẽ nội bộ ta hòng phá hoại công tác nhân sự nói riêng, công tác xây dựng Đảng nói chung của chúng ta”.

Để đấu tranh hiệu quả với các luận điệu xuyên tạc về công tác nhân sự trước thềm đại hội đảng các cấp, chúng ta cần tập trung thực hiện một số giải pháp sau đây:

Một là, giữ vững nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Việc Đảng lãnh đạo công tác cán bộ không hề gây ra sự thiếu minh bạch trong công tác cán bộ, hay ngăn trở những người có năng lực lãnh đạo tham gia vào công việc của đất nước như một số đối tượng chống đối đang tung ra. Đảng lãnh đạo công tác cán bộ là một vấn đề tất yếu, khách quan để bảo đảm đất nước phát triển đúng định hướng. Mục tiêu cao nhất trong công tác cán bộ là lựa chọn đúng những người thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, đạo đức và lối sống, năng lực trí tuệ và trình độ tổ chức thực tiễn, được tín nhiệm để đủ sức tiếp nối cha ông lãnh đạo sự nghiệp cách mạng.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn trao quyết định cho các cán bộ lãnh đạo quản lý được điều động, luân chuyển tại Hội nghị Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ ngày 31/5/2023.Lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn trao quyết định cho các cán bộ lãnh đạo quản lý được điều động, luân chuyển tại Hội nghị Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ ngày 31/5/2023.

Nếu không có sự lãnh đạo thống nhất về công tác cán bộ của Đảng, nếu chúng ta lơ là, mất cảnh giác khi lựa chọn cán bộ lãnh đạo, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo cấp cao thì cũng đồng nghĩa với việc chúng ta tạo kẽ hở cho những kẻ chống đối có cơ hội chui sâu, leo cao vào tổ chức bộ máy Nhà nước, hình thành lực lượng đối lập về chính trị ngay trong lòng đất nước.

Nhìn vào sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa tại Liên Xô (nơi được coi là hệ thống thành trì của chủ nghĩa xã hội trên thế giới), có thể thấy một trong những nguyên nhân dẫn đến hậu quả này là do công tác lựa chọn cán bộ chưa chính xác, dẫn đến việc quyền lực của Đảng Cộng sản bị giao vào những người “nối giáo cho giặc”.

Hai là, tập trung chuẩn bị nhân sự Đại hội chu đáo, toàn diện. Đây là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bảo đảm cho thành công của Đại hội và góp phần củng cố uy tín của Đảng, không tạo kẽ hở cho các thế lực thù địch lợi dụng chống phá. Để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng các cấp và Đại hội XIV của Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chu đáo, toàn diện theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong đó, cấp ủy các cấp cần bám sát tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình theo quy định; bảo đảm dân chủ, công khai, khách quan, minh bạch về nhân sự Đại hội. Tránh biểu hiện “tư duy nhiệm kỳ”, “cục bộ”, “lợi ích nhóm”, mất dân chủ, thiếu gương mẫu, “nể nang, dễ dãi”, “chạy chọt, vận động” trong quy hoạch. Cần kiên quyết loại bỏ, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người phẩm chất, năng lực yếu; bản lĩnh chính trị không vững vàng; tham vọng quyền lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, xu nịnh, cục bộ, bè phái, cơ hội; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”...

Đồng thời, chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh, không để công tác chuẩn bị nhân sự bị tác động, chi phối bởi những thông tin giả, thông tin không chính thức, xấu độc, có dụng ý xấu, bịa đặt, xuyên tạc trên internet, mạng xã hội.

Ba là, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao “sức đề kháng” cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước thông tin xấu, độc, vu khống, bịa đặt. Trên cơ sở nhận thức đúng, đầy đủ, có ý thức chính trị tốt thì mọi người sẽ có khả năng tự đề kháng, tự phòng vệ, không tiếp tay, làm lan truyền những thông tin xấu độc. Muốn vậy, cần phát huy vai trò của cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan báo chí, truyền thông trong tuyên truyền quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kịp thời thông tin định hướng dư luận, nhất là trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, những vấn đề xã hội quan tâm, đáp ứng nhu cầu của cán bộ, đảng viên và nhân dân, kể cả thông tin liên quan đến công tác nhân sự của Đảng theo quy định, tránh để thông tin giả, thông tin không chính thống lan truyền; không để mạng xã hội dẫn dắt dư luận như trong một số trường hợp thời gian qua. Các cơ quan chức năng cần thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin chính thống, nhanh, chính xác, đặc biệt là những thông tin liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Đảng để đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo thế chủ động đấu tranh với thông tin giả trên internet, mạng xã hội. Cơ quan lãnh đạo của Đảng phải công minh, tỉnh táo để tiếp nhận, xử lý thông tin trái chiều một cách thấu đáo, đúng pháp luật và Điều lệ của Đảng. Khi thông tin chính thống được dân chủ, công khai, minh bạch, thông thoáng, nhân dân sẽ tin hơn và kẻ xấu muốn lợi dụng để xuyên tạc, bôi nhọ, nói xấu cũng khó mà thực hiện.

Bốn là, làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý “vừa hồng, vừa chuyên”, có bản lĩnh chính trị vững vàng, lập trường quan điểm đúng đắn. Nếu cán bộ không vi phạm những điều đảng viên không được làm, không tham nhũng, lãng phí, không vi phạm đạo đức,… thì các thế lực thù địch không thể lợi dụng để xuyên tạc, nói xấu. Vì thế, cùng với thực hiện tốt công tác giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng thì cán bộ lãnh đạo, quản lý phải tự giác học tập, trau dồi đạo đức cách mạng, để mỗi người không chỉ có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu, mà còn phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, thực sự đi đầu, gương mẫu trong mọi hành động.

Năm là, tăng cường các biện pháp kỹ thuật để quản lý, sử dụng, ngăn chặn các trang mạng “độc hại” và việc truy cập vào các trang mạng “độc hại” đó. Trên cơ sở luật pháp Việt Nam và luật pháp quốc tế, các cơ quan chức năng cần chủ động phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ (cả ở trong và ngoài nước) sử dụng các giải pháp kỹ thuật, công nghệ để quản lý, kiểm soát các trang mạng xã hội, chủ động phát hiện, ngăn chặn, bóc gỡ, vô hiệu hóa tin giả, xấu độc. Mặt khác, cần quản lý, ngăn chặn kịp thời những phần tử cơ hội, bất mãn chính trị ở trong nước đưa ra thông tin xuyên tạc, sai sự thật, ảnh hưởng đến cán bộ lãnh đạo của Đảng và ổn định chính trị xã hội.

Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025); 5 năm công tác xây dựng Đảng (2021-2025) và công tác cán bộ vào ngày 19/3/2024.

Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025); 5 năm công tác xây dựng Đảng (2021-2025) và công tác cán bộ vào ngày 19/3/2024.

Thực tế tại Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta luôn bảo đảm quyền tự do ngôn luận của công dân, nhưng phải trong khuôn khổ pháp luật. Đó cũng là bình thường như tất cả các nước trên thế giới, không thể có tự do vô lối, ngoài pháp luật. Việc các thế lực thù địch và một số người lợi dụng tự do ngôn luận để xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người khác, bịa đặt, bôi nhọ, hạ thấp uy tín của cán bộ lãnh đạo đều phải bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Mỗi người dân, trong đó có nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn cần có trách nhiệm kịp thời lên tiếng, đấu tranh, đẩy lùi thông tin xuyên tạc, bịa đặt; kiên quyết không để kẻ xấu coi thường kỷ cương phép nước, cố tình bôi nhọ uy tín, thanh danh cán bộ, đảng viên, nói xấu Đảng, Nhà nước và cá nhân các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhằm gây hoang mang dư luận, gây nghi kỵ lẫn nhau, chia rẽ đoàn kết nội bộ, ảnh hưởng không tốt đến công tác chuẩn bị nhân sự của đại hội đảng các cấp, nhất là Đại hội XIV của Đảng. /.

Xem thêm