Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X: Dự kiến xem xét, thông qua 18 nghị quyết

BBK - Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra từ ngày 09 - 11/12/2022. Đây là kỳ họp thường lệ cuối năm xem xét nhiều nội dung quan trọng. Báo Bắc Kạn có cuộc trao đổi phỏng vấn đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh liên quan đến nội dung này.

PV: Xin đồng chí cho biết Kỳ họp thường lệ cuối năm lần này sẽ xem xét, quyết định những nội dung quan trọng gì?

Đồng chí Nông Quang Nhất: Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, sáng 09/12/2022, HĐND tỉnh sẽ khai mạc Kỳ họp thứ 11. Đây là Kỳ họp thường lệ cuối năm để xem xét các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Theo đó, trong thời gian 03 ngày, Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh sẽ thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, xem xét Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; quyết toán ngân sách địa phương năm 2021; đánh giá tình hình thực hiện ngân sách năm 2022, dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2023; báo cáo của Thường trực HĐND, các Ban HĐND; của Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, Cục Thi hành án dân sự tỉnh về kết quả công tác năm 2022, nhiệm vụ năm 2023; thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong tham gia xây dựng chính quyền.

Đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
Đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Hai là, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận và dự kiến thông qua 18 nghị quyết thuộc thẩm quyền như: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023. Nghị quyết dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023. Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2023 - nguồn vốn ngân sách địa phương và nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 5). Nghị quyết quy định mức hỗ trợ phát triển thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Nghị quyết về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2023…

Đây là những nghị quyết quan trọng, thể chế hóa chính sách, pháp luật của Nhà nước vào đời sống thực tiễn của địa phương, làm cơ sở để các cấp, các ngành tổ chức triển khai thực hiện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã đề ra.

Ba là, Kỳ họp tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn đối với Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc một số sở, ngành. Đồng thời, sẽ xem xét báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo kết quả  giám sát việc thực hiện các công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng giai đoạn 2017 - 2022 trên địa bàn tỉnh.

PV: Phiên chất vấn và trả lời chất vấn là hoạt động được nhiều cử tri quan tâm, HĐND tỉnh đã đôn đốc các đơn vị chuẩn bị cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Nông Quang Nhất: Theo nội dung, chương trình kỳ họp, trong buổi sáng 11/12/2022, HĐND tỉnh sẽ tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Đây là lần thứ ba, HĐND tỉnh khoá X tổ chức phiên chất vấn, trả lời chất vấn và được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh để cử tri, Nhân dân trên địa bàn tỉnh theo dõi, giám sát. 

HĐND tỉnh lựa chọn các nội dung chất vấn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Chủ tịch UBND tỉnh và các sở: Nội vụ; Công thương; Lao động - Thương binh và Xã hội.

Để phiên chất vấn đạt chất lượng, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành văn bản yêu cầu tại phiên chất vấn thủ trưởng các ngành sẽ không báo cáo nhiệm vụ hoạt động của ngành mà sẽ nhận các câu hỏi và trả lời ngay, đảm bảo ngắn gọn, rõ ý, đúng trọng tâm, đúng vấn đề đại biểu HĐND tỉnh chất vấn, xác định rõ trách nhiệm, lộ trình, giải pháp khắc phục cụ thể thuộc trách nhiệm của ngành và trách nhiệm cá nhân.

Đồng thời, Thường trực HĐND tỉnh đã yêu cầu các vị đại biểu HĐND tỉnh thực hiện chất vấn với tinh thần xây dựng, nêu câu hỏi chất vấn ngắn gọn, rõ ý, đi thẳng vào nội dung đại biểu quan tâm, bảo đảm thời gian quy định.

Để tạo điều kiện cho cử tri trong tỉnh được kiến nghị trực tiếp đến kỳ họp, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn này, HĐND tỉnh tổ chức tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri qua số điện thoại trực đường dây nóng.

Với tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của Thường trực HĐND tỉnh, các vị đại biểu HĐND tỉnh cũng như các thành viên UBND tỉnh và cùng với sự chuẩn bị chu đáo của các cơ quan hữu quan, tin tưởng rằng phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp sẽ thu hút sự quan tâm của cử tri và Nhân dân trong tỉnh và đạt được kết quả như cử tri mong đợi.

PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Nông Vui (thực hiện)

Xem thêm