Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X: Thảo luận và thông qua một số nghị quyết

BBK- Chiều 09/12, Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục chương trình làm việc. Các đại biểu thảo luận và thông qua một số nghị quyết.

Đại biểu thảo luận tại Tổ 4.
Đại biểu thảo luận tại Tổ 4.

Thảo luận dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023, một số đại biểu đề nghị cần có giải pháp phát triển bền vững các sản phẩm OCOP 3 sao để đáp ứng yêu cầu của thị trường. Nguyên nhân nhiều HTX giải thể; số vụ vi phạm lâm luật có chiều hướng tăng. Đề nghị đánh giá sâu hơn về công tác bảo vệ môi trường.

Đồng chí Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh điều hành phiên thảo luận tại hội trường.
Đồng chí Hoàng Thu Trang, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh điều hành phiên thảo luận tại hội trường.

Cần có giải pháp để duy trì tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao của các xã đã đạt. Công tác, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội chưa được quan tâm, tập trung nguồn lực thực hiện. Đề nghị làm rõ một số chỉ tiêu, tiêu chí về tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, tỷ lệ hộ nghèo, số xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới…

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu giải trình một số ý kiến của đại biểu.
Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu giải trình một số ý kiến của đại biểu.

Về tờ trình, dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 tỉnh Bắc Kạn, cơ bản các đại biểu nhất trí. Số kinh phí bổ sung có mục tiêu của ngân sách Trung ương cho tỉnh năm 2021 còn dư phải nộp trả ngân sách Trung ương tăng đột biến so với các năm trước. Một số đại biểu đề nghị UBND tỉnh làm rõ nguyên nhân chủ quan, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và có giải pháp quyết liệt hơn.

Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết tại Kỳ họp.
Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết tại Kỳ họp.

Thảo luận về Tờ trình dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023. Một số đại biểu đề nghị tăng tỷ lệ phần trăm chia cho ngân sách cấp huyện để cấp huyện có nguồn lực thực hiện nhiệm vụ và hỗ trợ các hội đoàn thể hoạt động. Đại biểu cũng đề nghị làm rõ hơn về phân bổ chi tiết số kinh phí thực hiện nhiệm vụ, đề án chuyển đổi số năm 2023; đối với chi khảo sát, điều động giáo viên thường xuyên…

Đối với các tờ trình dự thảo nghị quyết khác cơ bản các đại biểu nhất trí.

Những ý kiến của các đại biểu đã được Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành liên quan giải trình, làm rõ.

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua các nghị quyết:

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023.

Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2021 tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND và Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2023.

Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 5).

Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2023 - nguồn vốn ngân sách địa phương và nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Ngày mai (10/12), Kỳ họp tiếp tục chương trình làm việc./.

Nông Vui - Đăng Bách

Xem thêm