Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Chợ Mới

Trong hai ngày 19, 20/12, Hội đồng nhân dân huyện Chợ Mới tổ chức Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân huyện khóa III nhằm đánh giá kết quả công tác năm 2012, giải pháp nhiệm vụ năm 2013 và thông qua một số báo cáo, tờ trình.

Trong hai ngày 19, 20/12, Hội đồng nhân dân huyện Chợ Mới tổ chức Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân huyện khóa III nhằm đánh giá kết quả công tác năm 2012, giải pháp nhiệm vụ năm 2013 và thông qua một số báo cáo, tờ trình.

Các đại biểu tham gia kỳ họp.
Các đại biểu tham gia kỳ họp.


Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2012, nhiệm vụ, giải pháp năm 2013; báo cáo về công tác thu, chi ngân sách năm 2012 và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2013; Báo cáo về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng 5 năm giai đoạn 2011 - 2015 của thị trấn Chợ Mới; Tờ trình về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng 5 năm giai đoạn 2011 - 2015 của thị trấn Chợ Mới; Báo cáo về kết quả chỉ đạo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của thường trực HĐND, các Ban HĐND, đại biểu HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện; Báo cáo đánh giá kết quả quản lý, sử dụng đất đai năm 2011; Báo cáo trả lời giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khoá III…

Nhìn chung năm 2012, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp chính quyền, sự nỗ lực của các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 15,4%, bằng 102,67% kế hoạch, tổng giá trị gia tăng ước đạt 517.790 triệu đồng, bằng 112,1% kế hoạch. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Nông - lâm - ngư nghiệp chiếm 38,5%; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng cơ bản chiếm 27,5%; dịch vụ chiếm 34%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 13,8 triệu đồng/năm, tăng 3,1 triệu đồng năm 2011. Tổng sản lượng lương thực có hạt toàn huyện ước đạt hơn 28.000 tấn, bằng 100,5% kế hoạch. Trong đó, sản lượng thóc ước đạt 13.181,9 tấn, bằng 104,86% kế hoạch; sản lượng ngô ước đạt 7.645 tấn, bằng 93,77% kế hoạch. Đầu tháng 8, trên địa bàn huyện xảy ra dịch bệnh tai xanh trên đàn lợn. UBND huyện đã chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống, dập dịch. Tuy nhiên, tốc độ lây lan nhanh của dịch đã làm chết 1.116 con lợn. Đến ngày 19/10/2012, UBND tỉnh đã công bố hết dịch trên địa bàn.


Năm 2012, diện tích trồng rừng mới của huyện đạt 1.724,3ha, bằng 108% kế hoạch. Công tác chuẩn bị các điều kiện cho vụ trồng rừng năm 2013 được tích cực chỉ đạo thực hiện. Đến nay, huyện đã hoàn thành việc gieo ươm hạt giống keo, mỡ; tích cực chỉ đạo các xã, thị trấn, các ngành chuyên môn tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phòng chống cháy rừng.


Đối với Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện phê duyệt xong đồ án quy hoạch cho 5/15 xã. Công tác xây dựng kết cấu hạ tầng xã điểm và hỗ trợ phát triển sản xuất được tiếp tục triển khai thực hiện. Đối với công tác tài chính, việc thực hiện giao dự toán thu, chi ngân sách cho các đơn vị dự toán và các xã, thị trấn đảm bảo kịp thời, đúng Luật Ngân sách. Tính đến hết tháng 11, tổng thu ngân sách toàn huyện được 12,264 tỷ đồng, đạt 93% kế hoạch, ước cả năm đạt 13,256 tỷ đồng, đạt 100,4% kế hoạch. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản có nhiều kết quả, nhiều dự án được đầu tư xây dựng đã mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, ổn đinh…


Tại Kỳ họp, các đại biểu đã dành phần lớn thời gian thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết. Lãnh đạo UBND huyện và các phòng ban chuyên môn của UBND huyện đã tiếp thu, làm rõ những vấn đề đại biểu HĐND huyện quan tâm như: Tình hình tội phạm về ma túy ngày càng gia tăng, cần có biện pháp ngăn chặn và xử lý quyết liệt trong thời gian tới; cử tri xã Thanh Mai đề nghị Trạm Thủy nông huyện sớm kiểm tra, khắc phục sửa chữa van nước của hồ Khuổi Dâng để đảm bảo nguồn nước cho sản xuất; cử tri xã Quảng Chu kiến nghị, vụ mùa năm 2012, thôn Đèo Vai được cấp giống lúa sạ hàng nhưng tỷ lệ nảy mầm đạt thấp, đề nghị cơ quan chức năng cần kiểm tra chất lượng giống lúa và hướng dẫn kỹ thuật kịp thời cho nhân dân; kiến nghị vấn đề lực lượng kiểm lâm phụ trách địa bàn vẫn chưa sâu sát kiểm tra tình hình quản lý bảo vệ rừng; cần có hướng dẫn trong việc khai thác tài nguyên rừng; việc hỗ trợ cho hộ nghèo theo Quyết định 112 của Thủ tướng Chính phủ còn chậm…


Kỳ họp cũng đã nhất trí cho bà Hà Thị Kim Huế - Đại biểu HĐND huyện Chợ Mới khóa III, nhiệm kỳ 2011 - 2016 thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện kể từ ngày 20/12/2012 và nhất trí bầu bà Phạm Thị Tuyết Mai- Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện bầu làm thành viên ban kinh tế- xã hội HĐND huyện khóa III, nhiệm kỳ 2011 - 2016.


Kỳ họp đã thông qua 6 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng năm 2013; Nghị quyết về phương án phân bổ thu, chi ngân sách địa phương năm 2013; Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2011 - 2015 của thị trấn Chợ Mới; Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND huyện năm 2013; Nghị quyết về hoạt động chủ yếu của HĐND huyện năm 2013; Nghị quyết về công tác xét xử thi hành án hình sự năm 2012, nhiệm vụ năm 2013.


Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Lê Dược Trung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao kết quả của Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa III; đồng thời xác định rõ nguyên nhân, hạn chế và những giải pháp chính đối với từng nhiệm vụ nhằm từng bước nâng cao hiệu quả trong công tác điều hành, quản lý. Đồng chí đề nghị UBND huyện, các xã, thị trấn tập trung thực hiện thực hiện tốt các Nghị quyết đã nhất trí thông qua tại kỳ họp; đề nghị Thường trực HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các Ban HĐND các cấp tập trung giám sát và theo dõi việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong mọi tầng lớp nhân dân và cả hệ thống chính trị để hoàn thành nhiệm vụ đề ra./.


Thu Trang

Xem thêm