Kỳ họp thứ 5, Hội đồng Nhân dân huyện Chợ Đồn

Trong hai ngày 18 và 19/12, Hội đồng Nhân dân huyện Chợ Đồn đã tổ chức Kỳ họp thứ 5 để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn năm 2012; đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2013.

Trong hai ngày 18 và 19/12, Hội đồng Nhân dân huyện Chợ Đồn đã tổ chức Kỳ họp thứ 5 để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn năm 2012; đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2013.

Kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện Chợ Đồn khóa XVIII
Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XVIII.

Năm 2012, sản xuất nông – lâm nghiệp của huyện tiếp tục phát triển. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt hơn 27.500 tấn, bằng 103% kế hoạch, tăng 1.488 tấn so với năm 2011. Trong đó, cây lúa có tổng diện tích gieo cấy cả năm là 4.237 ha, năng suất trung bình đạt gần 48 tạ/ha; cây ngô trồng được hơn 1.900 ha, năng suất trung bình đạt 39,4 tạ/ha. Diện tích một số cây trồng khác như: Lạc, đỗ tương, dong riềng… thực hiện đều đạt và vượt kế hoạch, nhưng diện tích trồng rừng, cây thuốc lá không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Các hoạt động khác như sản xuất công nghiệp, xây dựng cơ bản, thu - chi ngân sách, hoạt động thương mại, dịch vụ, lĩnh vực văn hóa xã hội thu được nhiều kết quả khả quan.

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết, các đại biểu đã tiến hành thảo luận. Trong phần thảo luận, nhiều ý kiến đã được đại biểu nêu lên, tập trung vào những vấn đề như: Đề nghị khảo sát các công trình thủy lợi đã xuống cấp để kịp thời sửa chữa, đảm bảo cho thời vụ; đề nghị các cấp, ngành quan tâm sớm giải quyết vướng mắc về địa giới hành chính theo Chỉ thị 364/CT ngày 6/11/1991 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng tại các xã Quảng Bạch, Đồng Lạc, Tân Lập, Phong Huân, Yên Mỹ, Đại Sảo; về tình hình diễn biến của sâu ong hại rừng trồng trên địa bàn...

Sau khi thảo luận, thực hiện chất vấn và nghe trả lời chất vấn, HĐND huyện đã thông qua các nghị quyết: Nghị quyết về hoạt động chủ yếu của HĐND huyện năm 2013; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2013; Nghị quyết công tác xét xử thi hành án hình sự năm 2012, nhiệm vụ năm 2013; Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2012 và nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2013; Nghị quyết về phân bổ ngân sách năm 2013./.

Nông Vui

Xem thêm