Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Chợ Mới khóa V

Trong 02 ngày (14 - 15/12), HĐND huyện Chợ Mới khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 8 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022; triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2023 và một số nội dung quan trọng khác.

Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Chợ Mới khóa V ảnh 1
Quang cảnh Kỳ họp.

Năm 2022, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Chợ Mới đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, huy động cả hệ thống chính trị tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nhờ đó đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch giao như: Thu nhập bình quân 38,7 triệu đồng/người/năm, đạt 100,3% kế hoạch; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 21.963 tấn, đạt 100,8% kế hoạch; trồng rừng được 980ha, đạt 118% kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt hơn 474 tỷ đồng, tăng 4,7% so cùng kỳ năm 2021; thu ngân sách đến hết tháng 12 ước đạt 18,6 tỷ đồng, đạt 116% kế hoạch; số hộ nghèo giảm 3,06% (từ 22,12% giảm xuống còn 19,06%). Các lĩnh vực giáo dục, y tế được thực hiện có hiệu quả, an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Bên cạnh kết quả đạt được, huyện còn những mặt hạn chế như: Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp chưa đảm bảo tiến độ, thời gian; hoạt động san ủi, đổ đất trái phép, tự ý sử dụng đất sai mục đích còn tiếp diễn; tiến độ giải ngân kế hoạch vốn thấp; xây dựng nông thôn mới không đạt chỉ tiêu kế hoạch; tình trạng vi phạm Luật lâm nghiệp vẫn còn xảy ra…

Các đại biểu đã dành nhiều thời gian để thảo luận, chất vấn và giải trình chất vấn những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tại kỳ họp, HĐND huyện thống nhất thông qua các nghị quyết, gồm:

Nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023; Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2023; Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn thu tiền sử dụng đất (lần 1); Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương huyện điều hành (lần 2); Nghị quyết về hoạt động chủ yếu của HĐND huyện năm 2023; Nghị quyết thông qua đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Thanh Thịnh; Nghị quyết về tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2023; Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát công tác quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp được giao cho tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện từ năm 2020 đến 31/12/2022; Nghị quyết Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa V.

Lý Dũng

Xem thêm