Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa X: Thông qua 18 nghị quyết

Chiều 19/7, Kỳ họp thứ chín, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục chương trình làm việc. Các đại biểu làm việc tại Hội trường và thông qua các nghị quyết.

Kỳ họp thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền. Theo đó, tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Đình Điệp- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh tặng hoa chúc mừng Ông Nguyễn Đình Điệp- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ được bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phương Thị Thanh tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Đình Điệp- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ được bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp đó, các đại biểu đã nghe Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên tiếp thu, giải trình những ý kiến của các đại biểu đối với Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 trong phiên thảo luận tại tổ sáng 19/7.

Đồng chí Đinh Quang Tuyên- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giải trình tiếp thu, giải trình, làm rõ ý kiến của các đại biểu.
Đồng chí Đinh Quang Tuyên- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tiếp thu, giải trình những ý kiến của các đại biểu.

Các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 18 nghị quyết, cụ thể như sau:

Nghị quyết quy định mức thu, miễn, giảm; thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh ban hành quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

 Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết.
Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết.

Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đến năm 2030.

Nghị quyết quy định mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết ban hành quy định một số cơ chế triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển và quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 3).

Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 - nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 2).

Nghị quyết thông qua phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Nghị quyết thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 và phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Nghị quyết thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 và phân bổ, giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình bổ sung năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thường xuyên cho chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết về tán thành chủ trương thành lập thị trấn Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2023.

Nghị quyết thành lập đoàn giám sát việc thực hiện các công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng giai đoạn 2017 - 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Nghị quyết về công tác cán bộ.

Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt một số nội dung để chuẩn bị cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn vào sáng mai (20/7).
Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt một số nội dung để chuẩn bị cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn vào sáng 20/7.

Sáng 20/7, Kỳ họp tiếp tục chương trình làm việc, tiến hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc./.

Nông Vui

Xem thêm