Kỳ họp thứ năm HĐND huyện Pác Nặm

Ngày 14/7, HĐND huyện Pác Nặm khóa IV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức Kỳ họp thứ năm để xem xét, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022 và một số nội dung quan trọng. Tới dự có đồng chí Nông Quang Nhất- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Nông Quang Nhất- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Kỳ họp HĐND huyện Pác Nặm.
Đồng chí Nông Quang Nhất- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Kỳ họp HĐND huyện Pác Nặm.

Theo báo cáo tại Kỳ họp, trong 6 tháng đầu năm UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã thực hiện tốt phương án sản xuất nông nghiệp, chuẩn bị đầy đủ giống lúa, ngô, cây màu, vật tư phục vụ sản xuất. Diện tích vụ đông thực hiện được 87,8ha. Vụ xuân năm 2022, tổng diện tích gieo trồng được 3.196ha, đạt 101,2% kế hoạch, tăng 5,1% so với cùng kỳ. Công tác phát triển đàn vật nuôi trên địa bàn còn chậm do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi. Tổng đàn đại gia súc của huyện có 16.771 con, đạt 81,69% kế hoạch; đàn ngựa 379 con, đạt 111,47% kế hoạch; đàn lợn 40.028 con, đạt 67,39% kế hoạch. Hiện nay huyện đã trồng được 292,3ha rừng, đạt 86% kế hoạch. Trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn huyện có 02 xã đạt 15 - 17 tiêu chí…

Kỳ họp nghe các báo cáo về công tác thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước cấp huyện năm 2021; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện; Báo cáo trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp; Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2021; Tờ trình về đề nghị phân bổ nguồn kết dư ngân sách năm 2021; Tờ trình về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023.

Quang cảnh Kỳ họp thứ năm HĐND huyện Pác Nặm khóa IV nhiệm kỳ 2021 - 2026
Quang cảnh Kỳ họp thứ năm, HĐND huyện Pác Nặm khóa IV nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu tại Kỳ họp, đồng chí Nông Quang Nhất- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của huyện Pác Nặm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trong những tháng đầu năm. Bên cạnh đó, đồng chí chỉ ra những mặt còn hạn chế của huyện như: Công tác quản lý và bảo vệ rừng còn diễn biến phức tạp, còn xảy ra nhiều vụ phát, phá rừng trái phép; công tác thu ngân sách của huyện còn thấp so với các địa phương khác; việc chuyển đổi cây trồng trên diện tích canh tác còn chậm; khó khăn trong hoạt động của các HTX. Trong những tháng cuối năm, huyện cần rà soát các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Nâng cao hiệu quả đối với công tác giám sát, khảo sát của HĐND huyện; triển khai các giải pháp thu ngân sách; thực hiện Kế hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp năm 2022.

Kỳ họp thảo luận, thông qua các nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách năm 2021; phương án phân bổ nguồn kết dư ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023; Nghị quyết về Kỳ họp thứ năm HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Nguyễn Nghĩa

Xem thêm