Kỳ họp thứ sáu HĐND huyện Chợ Đồn

Trong các ngày 5,6/7, HĐND huyện Chợ Đồn đã tổ chức kỳ họp thứ sáu, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm và một số nội dung quan trọng khác.

Trong các ngày 5,6/7, HĐND huyện Chợ Đồn đã tổ chức kỳ họp thứ sáu, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm và một số nội dung quan trọng khác.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm sản xuất nông lâm nghiệp của huyện đạt được những kết quả khá; văn hóa, xã hội tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Diện tích cấy lúa được 1.796 ha đạt 98,2% kế hoạch, năng suất ước đạt 55,21 tạ/ha, sản lượng đạt 9.920 tấn. Cây ngô trồng được 1.202ha đạt 78% kế hoạch. Trồng mới 11ha hồng không hạt, thâmcanh 50 ha cây cam, quýt theo hướng VietGAP tại xã Rã Bản. Chuyển đổi 95 ha từ đất trồng lúa, ngô sang cây trồng có giá trị kinh tế cao như cam, quýt, thanh long, rau…Thành lập mới 02 Hợp tác xã, nâng tổng số hợp tác xã trên địa bàn huyện đang hoạt động hiện là 16…

Giá trị sản xuất công nghiệp 6 tháng ước đạt 192.828,9 triệu đồng, tăng 1,4% so với cùng kỳ. Tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản là là 71,33%. Thu ngân sách được 32.604 triệu đồng, đạt 29,14% so kế hoạch giao; chi ngân sách 168.876 triệu đồng bằng 51,44% kế hoạch…

Bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại như tình hình trật tự an toàn xã hội tuy có ổn định nhưng các vụ vi phạm nhỏ lẻ không giảm mà có chiều hướng tăng so với cùng kỳ 2017 như số vụ vi phạm pháp luật về lâm sản, khoáng sản, các vụ đánh bạc…tình hình người nghiện ma túy đá, ma túy tổng hợp xuất hiện trên địa bàn gây khó khăn trong phòng, ngừa, ngăn chặn. Nguồn thu ngân sách Nhà nước đạt thấp, không ổn định. Một số công trình xây dựng cơ bản chậm tiến độ thi công do công tác thu hồi giải phóng mặt bằng còn vướng mắc, kéo dài. Một số phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn chưa quan tâm đúng mức nhất là trong cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin…

Đại biểu Ma Chí Hiếu- Chủ tịch UBND xã Bản Thi chất vấn tại kỳ họp
Đại biểu Ma Chí Hiếu- Chủ tịch UBND xã Bản Thi chất vấn tại kỳ họp

Kỳ họp đã thông qua 6 báo cáo liên quan đến tình hình phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2018; thu ngân sách, quyết toán ngân sách nhà nước của địa phương năm 2017. Thông qua các tờ trình, tờ trình về việc thực hiện Phương án chuyển đổi đất ruộng và đất trồng cây hàng năm khác sang trồng cây có giá trị kinh tế cao giai đoạn 2018- 2020; tờ trình về đề nghị cấp kinh phí đối ứng, hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình; tờ trình về đề nghị bổ sung danh mục, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020 tại Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 05/5/2017 của HĐND huyện Chợ Đồn…

Kỳ họp đã dành nhiều thời gian để chất vấn. Các đại biểu chất vấn chủ yếu tập trung vào các vấn đề như hiệu quả của việc thực hiện các mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn huyện. Giải quyết những vướng mắc trong thi công các công trình xây dựng cơ bản. Quan tâm đầu tư, có những cơ chế để phát triển nền nông nghiệp hàng hóa có sản phẩm đạt chất lượng và hiệu quả kinh tế cao. Giải pháp để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Kỳ họp đã thông các Nghị quyết: Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2019. Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tại địa phương năm 2017. Nghị quyết về việc thực hiện Phương án chuyển đổi đất ruộng và đất trồng cây hàng năm khác sang trồng cây có giá trị kinh tế cao giai đoạn 2018- 2020. Nghị quyết về cấp kinh phí đối ứng, hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình. Nghị quyết về bổ sung danh mục, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016- 2020 tại Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 05/5/2017 của HĐND huyện Chợ Đồn.../.

Nông Vui

Xem thêm