Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh: Nghe các báo cáo, tờ trình

Sáng 26/4, sau phiên khai mạc, Kỳ họp thứ tám (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tiếp tục chương trình làm việc.

Các đại biểu nghe các báo cáo, tờ trình.
Quang cảnh Kỳ họp.

Kỳ họp đã nghe các báo cáo, tờ trình:

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Kè chống sạt lở sông Năng qua xã Bành Trạch, huyện Ba Bể.  

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Kè chống sạt lở sông Chu, sông Cầu đoạn qua thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới. 

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng các công trình thoát lũ, vượt dòng trên tuyến ĐT.257B. 

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa trung tâm y tế tuyến huyện.

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án mua sắm bổ sung trang thiết bị y tế cho trung tâm y tế các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Tờ trình dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 2).

Tờ trình dự thảo Nghị quyết điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2022 – nguồn vốn ngân sách địa phương (lần 1).

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Tờ trình dự thảo Nghị quyết phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Báo cáo Kết quả giám sát việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn quy định tại Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2019 của HĐND tỉnh Bắc Kạn.

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và hằng năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Tờ trình dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2022 và điều chỉnh loại đất, diện tích công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại các Nghị quyết: Số 71/NQ-HĐND ngày 06/8/2021, số 85/NQ-HĐND ngày 15/9/2021.

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án (bổ sung) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Tờ trình dự thảo nghị quyết phê duyệt tổng số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP hưởng lương từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Nghe báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đối với các hồ sơ dự thảo nghị quyết nêu trên.

Chiều (26/4), các đại biểu tiếp tục làm việc./.

Nông Vui – Hồng Tuyến

Xem thêm