Lập biên bản 335 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp

6 tháng đầu năm 2022, lực lượng Kiểm lâm Bắc Kạn đã triển khai thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, qua đó lập biên bản 335 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp.

Khai thác gỗ rừng trồng ở xã Trần Phú (Na Rì).
Khai thác gỗ rừng trồng ở xã Trần Phú (Na Rì).

Cụ thể, ngành đã tổ chức 157 cuộc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng với 3.894 lượt người tham gia. Tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo vệ trạng thái rừng. Qua đó, lập biên bản 335 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, tăng 56 vụ so với cùng kỳ. Trong đó phá rừng trái phép 259 vụ (tăng 111 vụ so với cùng kỳ), tổng diện tích thiệt hại gần 71ha (tăng 32ha so với cùng kỳ); tịch thu 447m3 gỗ các loại (tăng 14m3 so với cùng kỳ), thu nộp ngân sách nhà nước trên 1,4 tỷ đồng. Trong kỳ xảy ra 01 vụ cháy rừng, diện tích thiệt hại 0,32ha./.

P - Q

Xem thêm