Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng NSNN

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Chiều 09/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội thảo lấy ý kiến phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Toàn cảnh buổi hội thảo.

Toàn cảnh buổi hội thảo.

Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số tổ chức thành viên; Hội đồng Tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ…

Ông Nguyễn Đình Điệp, Giám đốc Sở KH&CN Bắc Kạn trình bày dự thảo nghị quyết tại hội thảo.

Ông Nguyễn Đình Điệp, Giám đốc Sở KH&CN Bắc Kạn trình bày dự thảo nghị quyết tại hội thảo.

Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến tham luận đóng góp vào dự thảo nghị quyết, các đại biểu cơ bản nhất trí với bố cục, nội dung dự thảo đồng thời tham gia đóng góp một số ý kiến tập trung vào các vấn đề như: Thù lao đối với một số chức danh chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh; chức danh chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở; bản thuyết minh cần làm rõ cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn; những khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện các quyết định của UBND tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ trong những năm qua từ cấp tỉnh cho đến cơ sở…

Các đại biểu dự hội thảo tham luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo nghị quyết .

Các đại biểu dự hội thảo tham luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo nghị quyết .

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cảm ơn sự đóng góp của các đại biểu tại hội nghị và đề nghị cơ quan soạn thảo chỉnh sửa lại tên nghị quyết và một số câu từ cho phù hợp; làm rõ một số nội dung về định mức chi...

Những ý kiến của các đại biểu sẽ được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp thu, tổng hợp, báo cáo lên Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam./.

Xem thêm