Mô hình trồng lạc xen cây ăn quả đạt 20 tạ/ha

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Na Rì vừa phối hợp với xã Văn Minh tổ chức Hội thảo đánh giá mô hình trồng xen lạc với cây ăn quả tại thôn Pác Ban.

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Na Rì vừa phối hợp với xã Văn Minh tổ chức Hội thảo đánh giá mô hình trồng xen lạc với cây ăn quả tại thôn Pác Ban.

Đại diện bà con nông dân, các ban ngành liên quan của 22 xã, thị trấn của huyện Na Rì thăm thực tế mô hình trồng lạc xen cam xã đoài tại xã Văn Minh
Nông dân và đại diện các ban, ngành liên quan của 22 xã, thị trấn của huyện Na Rì mô hình trồng lạc xen cam Xã Đoài tại xã Văn Minh.

Mô hình trồng xen lạc với cây cam Xã Đoài được thực hiện lần đầu tiên tại huyện Na Rì, áp dụng trên diện tích đất soi, bãi thuộc loại đất thịt nhẹ. Mô hình thực hiện điểm trên diện tích 1.000m2 tại thôn Pác Ban, xã Văn Minh thực hiện từ tháng 3/2018. Sau hơn 3 tháng cho thấy, năng suất lạc đạt 20 tạ/ha, cao hơn so với năng suất bình quân của huyện trong vụ xuân năm 2017 (15,05 tạ/ha).

Về hiệu quả kinh tế, mô hình lạc xen cam Xã Đoài thu nhập tính trên diện tích đạt giá trị hơn 6.000.000 đồng/1.000m2. Thực hiện phương thức này, không chỉ tăng thêm thu nhập, lấy ngắn nuôi dài, mà còn hạn chế được cỏ dại mọc, tăng khả năng duy trì độ ẩm đất, tăng hàm lượng dinh dưỡng và chất hữu cơ cho đất, tạo điều kiện cho cây cam phát triển tốt. Mô hình trồng lạc xen cam Xã Đoài được nhiều hộ dân và lãnh đạo các địa phương đánh giá cao./.

Tùng Vân

Xem thêm