Mô hình ứng dụng công nghệ cao trồng dưa vàng Đài Loan

Thực hiện “Dự án ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau tại thành phố Bắc Kạn”. Sở Khoa học và Công nghệ, Viện Nghiên cứu và Phát triển công nghệ nông lâm nghiệp Thành Tây phối hợp xây dựng mô hình trồng dưa vàng tại phường Huyền Tụng (thành phố Bắc Kạn).

Thực hiện “Dự án ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất rau tại thành phố Bắc Kạn”. Sở Khoa học và Công nghệ, Viện Nghiên cứu và Phát triển công nghệ nông lâm nghiệp Thành Tây phối hợp xây dựng mô hình trồng dưa vàng tại phường Huyền Tụng (thành phố Bắc Kạn).

Mô hình trồng dưa trong nhà lưới tại tổ Phiêng My, phường Huyền Tụng, thành phố Bắc Kạn
Mô hình trồng dưa trong nhà lưới tại tổ Phiêng My, phường Huyền Tụng (thành phố Bắc Kạn).

Mô hình được thực hiện trong nhà lưới bán kiến cố cấp II có mái che với diện tích 792m2, tại hộ ông Lưu Bá Quyền- Tổ Phiêng My, phường Huyền Tụng (thành phố Bắc Kạn). Hai giống dưa được đưa vào trồng là dưa vàng và dưa lưới Đài Loan, trồng trên giá thể bầu sử dụng hệ thống tưới thủy canh bán tuần hoàn. Qua theo dõi cho thấy hai giống dưa sinh trưởng, phát triển tốt, hiện nay đã cho thu hoạch quả. Năng suất bình quân đạt từ 2,8 - 3 tấn quả/1.000m2, thời gian trồng từ 90 đến 100 ngày, giá bán bình quân từ 30.000 - 35.000 đồng/kg, cho thu nhập khoảng 90 triệu đồng/vụ.

Đây là mô hình cần được nhân rộng, góp phần nâng cao giá trị canh tác trên một đơn vị diện tích, đồng thời giúp người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa./.

Bích Ngọc

Xem thêm