“Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức coi trọng việc nêu gương, Người cho rằng “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, khắc ghi lời dạy của Người, cấp ủy, chính quyền, Nhân dân huyện Chợ Đồn luôn quan tâm việc nêu gương, từ đó đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình.
Ông Sằm Phương Nái, thôn Nà Bản, xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn luôn tích cực đi đầu trong phát triển kinh tế ở địa phương.

Ông Sằm Phương Nái, thôn Nà Bản, xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn luôn tích cực đi đầu trong phát triển kinh tế ở địa phương.

Hai thôn Nà Bản, Cốc Slông của xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể sáp nhập về xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn từ năm 2008, trong thôn chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông sinh sống; là thôn thuần nông, người dân sinh sống chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông, lâm nghiệp, do đó những yếu tố tác động của thời tiết, dịch bệnh thất thường đã ảnh hưởng lớn đến năng suất cây trồng, vật nuôi, trong khi đó, giá cả nông sản thường xuyên biến động, nguồn thu nhập không ổn định nên ảnh hưởng đến tâm lý, tư tưởng của Nhân dân. Bên cạnh đó, trình độ dân trí trong thôn không đồng đều, việc tiếp cận các nguồn thông tin còn hạn chế, vì vậy công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của chi bộ và thôn gặp rất nhiều khó khăn.

Ông Sằm Phương Nái, Bí thư Chi bộ Nà Bản – Cốc Slông, xã Xuân Lạc, Chợ Đồn (người ngồi bên phải) luôn gần gũi, tuyên truyền bà con Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ông Sằm Phương Nái, Bí thư Chi bộ Nà Bản – Cốc Slông, xã Xuân Lạc, Chợ Đồn (người ngồi bên phải) luôn gần gũi, tuyên truyền bà con Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ông Sằm Phương Nái, thôn Nà Bản, xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn luôn xác định rõ vai trò, trách nhiệm của người đảng viên; được tin tưởng giao trọng trách là Bí thư Chi bộ Nà Bản – Cốc Slông, ông luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động tại địa phương như tham gia vào các phong trào thi đua lao động sản xuất, chấp hành nghiêm các chính sách, pháp luật của Nhà nước… bởi ông quan niệm: Mình là đảng viên, đã là đảng viên thì phải đi trước, làm trước có như vậy bà con mới tin, mới làm theo…

Để từng bước nâng cao cuộc sống của người dân, ông luôn gương mẫu, tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân trong sinh hoạt cần ăn, ở hợp vệ sinh, giữ gìn vệ sinh chung và bảo vệ môi trường, vận động học sinh trong thôn không bỏ học… Sau nhiều năm thuộc hộ nghèo, đến năm 2018, ông đã mạnh dạn viết đơn xin thoát nghèo và đầu tư phát triển kinh tế để làm gương cho các hộ trong thôn như đầu tư chăn nuôi đàn lợn thịt luôn duy trì khoảng 20 con, 02 lợn nái làm giống, nuôi trâu bò vỗ béo, gia cầm và trồng rừng phát triển kinh tế. Đến nay gia đình ông đã có nguồn thu nhập ổn định với khoảng trên 80 triệu đồng/năm.

Cùng với đó, ông đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng các công trình nông thôn bằng hình thức xã hội hóa như: Mở mới đường nội thôn với chiều dài 1.510m, nâng cấp đường liên thôn từ trung tâm xã đến thôn dài 6,5km; vận động Nhân dân hiến đất thực hiện các công trình được 10.000m2 và 1.300 công. Việc xây dựng các tuyến đường đã tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương…

Còn tại xã Yên Mỹ, thực hiện việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng đã xuất hiện nhiều tấm gương, điển hình như bà Hoàng Thị Thụ, chi bộ Bản Lự đã hiến 320m2 đất đồi quế cho thôn xây dựng nhà văn hóa; ông Lường Đình Sơn, chi bộ Nà Giỏ đã hiến khoảng 400m2 đất vườn cho thôn xây dựng nhà văn hóa; bà Hoàng Thị Tầm, chi bộ Pác Khoang đã hiến hơn 200m2 đất cho thôn làm cầu thiện nguyện…

Đồng chí Nguyễn Thị Ngát, Bí thư Đảng ủy xã Yên Mỹ (Chợ Đồn) cho biết: Để việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu thì việc xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến là một trong những giải pháp quan trọng trong triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Một tấm gương thực tế tại địa phương có sức thuyết phục, lan tỏa hơn rất nhiều, khi bà con được tận mắt thấy sẽ tin và làm theo và lấy đó làm mục tiêu hướng tới…

Hiện nay Huyện Chợ Đồn đang thực hiện nghiêm túc nghi thức chào cờ và lập sổ ghi danh “Người tốt – Việc tốt” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong đó duy trì việc kể những câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách của chủ tịch Hồ Chí Minh hoặc những gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và việc làm theo Bác; gương người tốt, việc tốt thực hiện làm theo Bác ngay tại địa phương… đồng thời tuyên truyền các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt và các cách làm hay, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác được gắn với các cuộc sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn, hội, sinh hoạt cơ quan, đơn vị, thôn tổ theo định kỳ hằng tháng, quý…

Đồng chí Ma Thị Na, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chợ Đồn cho biết: Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chúng tôi luôn xác định cần phải đề cao phương pháp nêu gương, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cụ thể là nói đi đôi với làm, nói được thì phải làm được; cán bộ cấp trên gương mẫu, có tinh thần trách nhiệm cao trước cán bộ cấp dưới. Cán bộ, đảng viên càng giữ vị trí cao, vị trí quan trọng, nhất là người đứng đầu, càng phải hết sức nêu gương; cùng với đó chú trọng việc xây dựng, nhân rộng các điển hình trên mọi lĩnh vực tại địa phương…/.

Xem thêm