Mỹ Thanh thu hoạch lúa để tránh lũ

Vụ xuân năm 2014, xã Mỹ Thanh (Bạch Thông) gieo cấy được 66,6ha lúa đạt 104% kế hoạch, trong đó 95% là giống lúa thuần, còn lại là lúa lai. Theo đánh giá của UBND xã Mỹ Thanh thì năng suất lúa vụ xuân của xã bình quân đạt 55 tạ/ha, sản lượng đạt 366,3 tấn/365 đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Vụ xuân năm 2014, xã Mỹ Thanh (Bạch Thông) gieo cấy được 66,6ha lúa đạt 104% kế hoạch, trong đó 95% là giống lúa thuần, còn lại là lúa lai. Theo đánh giá của UBND xã Mỹ Thanh thì năng suất lúa vụ xuân của xã bình quân đạt 55 tạ/ha, sản lượng đạt 366,3 tấn/365 đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Ngày 18/6 vừa qua UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành công văn 1972/UBND-KHTH về việc đẩy mạnh công tác phòng chống mưa lũ năm 2014 gửi đến các huyện. Theo đó, một trong những nội dung quan trọng là tuyên truyền và vận động nhân dân khẩn trương thu hoạch lúa, hoa mầu vụ xuân, không phơi hoặc chất đống lúa ở ven sông, suối dễ bị nước cuốn trôi khi có lũ.  Thực hiện nội dung công văn này các huyện, thị xã đã triển khai đến các xã và thị trấn, đến nay cơ bản những diện tích ở gần sông, suối đã được nhân dân chủ động thu hoạch, phương châm là “xanh nhà hơn già đồng”

Sau đây là một số hình ảnh thu hoạch lúa ở xã Mỹ Thanh:

hfxsh
Chị Bàn Thị Viện, thôn Phiêng Kham, xã Mỹ Thanh đang tranh thủ thu hoạch gần 1.000m2 ruộng của gia đình mặc dù cây lúa vẫn còn xanh
hgdb
Tại Bản Luông 2, nhiều hộ đã huy động tất cả các thành viên trong gia đình thu hoạch lúa xuân.
xnhn
Cánh đồng thôn Phiêng Kham, Bản Luông 1, Bản Luông… rộng hơn 60 héc ta thường xuyên ngâp này cơ bản đã được thu hoạch xong.

Văn Lạ

Xem thêm