Na Rì đẩy mạnh thu ngân sách trong những tháng cuối năm

Đến thời điểm này, thu ngân sách của Na Rì mới đạt gần 35%, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước và chậm so với kế hoạch đề ra. Để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao, chính quyền địa phương và ngành chức năng của huyện đang tập trung triển khai nhiều biện pháp để đẩy mạnh công tác thu ngân sách trên địa bàn.

Đến thời điểm này, thu ngân sách của Na Rì mới đạt gần 35%, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước và chậm so với kế hoạch đề ra. Để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao, chính quyền địa phương và ngành chức năng của huyện đang tập trung triển khai nhiều biện pháp để đẩy mạnh công tác thu ngân sách trên địa bàn.

Năm 2014, huyện Na Rì được giao thu ngân sách 16 tỷ 508 triệu đồng. Tính đến thời điểm hiện nay, toàn huyện mới chỉ thu được hơn 5,7 tỷ đồng, đạt 34,6% kế hoạch. Một số nguồn thu đạt rất thấp như thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ đạt 6,19%; thuế tài nguyên đạt 9,8%; các khoản phí, lệ phí đạt 18,1%...  

Việc thực hiện thu ngân sách trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm đạt thấp là do một số nguồn thu chính như thuế ngoài quốc doanh; thu tiền sử dụng đất và các khoản thu lệ phí trước bạ chiếm tỷ lệ cao, tuy nhiên những nguồn thu này hiện nay lại gặp những khó khăn nhất định, bởi nguồn thu hạn chế. Trong đó, đặc biệt là mục thuế tài nguyên chiếm hơn 10% tỷ trọng tổng thu, mà hiện nay mới chỉ thu được hơn 9%; thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 6% so với kế hoạch giao.

Ngành thuế Na Rì chủ động phối hợp với các ngành chức năng để thực hiện thu thuế xây dựng cơ bản ngay khi có phát sinh được thanh toán vốn
Ngành thuế Na Rì chủ động phối hợp với các ngành chức năng để thực hiện thu thuế xây dựng cơ bản ngay khi có phát sinh thanh toán vốn.

Đồng chí Hà Thanh Oai– Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Na Rì cho biết: Một trong những vấn đề khó khăn hiện nay đối với công tác thu ngân sách của huyện là phần lớn nguồn thu đều tập trung ở các mục thuộc nguồn thu thuế ngoài quốc doanh, chiếm hơn 40% tỷ trọng tổng thu năm nay, đây chính là một trong những nguồn thu quan trọng của huyện Na Rì. Tuy nhiên, hiện nay các mục thu này lại chưa có nguồn để thu, dẫn đến tiến độ thu ngân sách bị chậm lại so với cùng kỳ năm trước và so với kế hoạch của tỉnh, huyện giao đến thời điểm này.

Để đảm bảo thu đúng, thu đủ theo kế hoạch được giao, Chi cục Thuế Na Rì đã huy động mọi nguồn lực ở địa phương, đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhằm hoàn thành dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2014. Trong đó, tập trung đôn đốc các doanh nghiệp khai thác khoáng sản, thực hiện nộp theo mức ấn định hiện nay còn nợ thuế, phí nộp vào ngân sách Nhà nước, đồng thời tiến hành xử lý phạt chậm nộp tiền thuế theo quy định của pháp luật. Trường hợp cố tình không nộp, cơ quan thuế sẽ phối hợp với các ngành chức năng, kiên quyết tổ chức cưỡng chế đối với các đơn vị có tài khoản tiền mặt tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Bên cạnh đó, phối hợp tốt với các cơ quan liên quan để thực hiện thu thuế xây dựng cơ bản khi có phát sinh được thanh toán vốn đối với các công trình thuộc địa bàn quản lý; duy trì phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện thu tiền sử dụng đất khi có phát sinh, nhằm đảm bảo đạt chỉ tiêu nguồn thu theo như kế hoạch đã đề ra. Mặt khác, tích cực chỉ đạo cho các đội ở cơ sở luôn bám sát mọi nguồn thu trên địa bàn quản lý, thực hiện thu nộp kịp thời vào ngân sách Nhà nước.

Để thực hiện hoàn thành công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện năm 2014, từ nay đến hết năm, ngoài việc tập trung đẩy mạnh các nguồn thu, ngành thuế huyện Na Rì rất cần có sự quan tâm vào cuộc hơn nữa từ các ngành chức năng của tỉnh, để đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2014 ở địa phương./.

Quý Đôn

Xem thêm