Na Rì trồng 550ha rừng năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Năm 2023, huyện Na Rì phấn đấu trồng 550ha rừng. Trong đó, trồng 200ha cây phân tán; 330ha sau khai thác và 20ha rừng tập trung theo các chương trình, dự án khác.
Nhiều hộ dân ở xã Văn Vũ đang mở rộng diện tích trồng quế.

Nhiều hộ dân ở xã Văn Vũ đang mở rộng diện tích trồng quế.


Huyện đã giao chỉ tiêu cụ thể cho 17/17 xã, thị trấn thực hiện trồng rừng năm 2023. Về nguồn cây giống, toàn huyện hiện có 04 cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp đã ươm được trên 1 triệu cây con, gồm các cây giống chủ yếu như: Mỡ, keo, lát, quế, hồi. Từ đầu năm đến nay, huyện đã phát động thực hiện Tết trồng cây được trên 54.200 cây, hiện nay bà con các địa phương tiếp tục triển khai trồng rừng, toàn huyện phấn đấu thực hiện trồng rừng hoàn thành theo kế hoạch đã đề ra./.

Xem thêm