Nâng cao trách nhiệm, tận tâm trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Ngày 24/8, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 1 tổ chức Hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm công tác rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó Chính ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu 1 phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó Chính ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu 1 phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Đình Chiêu, Phó Chính ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu 1 chủ trì hội nghị. Dự Hội nghị có Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 1, Ban Chỉ đạo 515 các tỉnh thuộc Quân khu 1 gồm: Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Bắc Kạn.

Hiện trên địa bàn Quân khu 1 có 81.805 đối tượng người có công, trong đó có 28.639 liệt sĩ, 22.154 thương binh, 9.405 bệnh binh, 21.395 người bị nhiễm chất độc hóa học, 175 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 30 Anh hùng Lực lượng vũ trang, 07 Anh hùng Lao động. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ luôn nhận được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, sự đồng thuận của Nhân dân các địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 1 và Ban Chỉ đạo 515 các tỉnh đã huy động các nguồn lực hỗ trợ cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, từ năm 2013 đến nay đã huy động được hơn 8.000 ngày công hỗ trợ cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; in phiếu cung cấp thông tin về liệt sĩ phát đến các gia đình thân nhân liệt sĩ để cung cấp thông tin về liệt sĩ.

Quân khu 1 chỉ đạo chọn tỉnh Bắc Ninh làm điểm rút kinh nghiệm công tác kết luận địa bàn lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; mỗi tỉnh lựa chọn một (thôn, xã, huyện) làm trước rút kinh nghiệm...Từ năm 2013 đến nay Ban Chỉ đạo các cấp đã nhận được hơn 850 lượt cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ do các tổ chức và cá nhân cung cấp. Từ năm 2018 đến nay đã tìm kiếm và quy tập được 106 hài cốt liệt sĩ đảm bảo đúng quy trình, bàn giao cho thân nhân gia đình liệt sĩ và ngành Lao động, Thương binh và Xã hội…

Tuy nhiên, quá trình triển khai còn những khó khăn nhất định như: Số lượng hài cốt liệt sĩ cần phải tìm kiếm, quy tập còn nhiều, thông tin về mộ liệt sĩ ngày càng ít đi; công tác quản lý, lưu trữ danh sách liệt sĩ, mộ liệt sĩ trước đây của các đơn vị, địa phương còn thủ công, chưa đầy đủ; nhân chứng, những người biết thông tin già yếu hoặc đã từ trần…

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ với quyết tâm và trách nhiệm chính trị cao nhất, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 1 và các tỉnh đẩy mạnh công tác thông tin, thu thập, kết nối và cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; vận động, phát động các tầng lớp Nhân dân phát hiện, cung cấp thông tin có liên quan về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; lập bản đồ tìm kiếm, quy tập đầy đủ nội dung, tính xác thực cao, xác định rõ những khu vực cần tìm kiếm; thường xuyên bổ sung, kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 các cấp và đội ngũ cán bộ làm công tác chính sách ở các cơ quan, đơn vị đủ số lượng, bảo đảm chất lượng…/.

C.T

Xem thêm