Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong thu hút, hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư

0:00 / 0:00
0:00
BBK -  Thời gian qua, công tác thu hút, hỗ trợ triển khai thực hiện dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt những kết quả tích cực. Qua đó góp phần tạo niềm tin cho các nhà đầu tư, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Dự án đầu tư chăn nuôi lợn sinh sản công nghệ cao, tại xã Thanh Thịnh (Chợ Mới).

Đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện Dự án đầu tư chăn nuôi lợn sinh sản công nghệ cao, tại xã Thanh Thịnh (Chợ Mới).

Theo đồng chí Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh: Từ năm 2020 đến nay, các dự án ngoài ngân sách đầu tư vào tỉnh ngày càng tăng. Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, công tác hỗ trợ đầu tư luôn được tỉnh quan tâm thực hiện để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc nhằm đưa dự án sớm đi vào hoạt động, phát huy hiệu quả, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trên địa bàn huyện Chợ Mới hiện có 03 dự án ngoài ngân sách đang triển khai gồm: Cụm công nghiệp (CCN) Quảng Chu, CCN Thanh Thịnh và Dự án đầu tư đầu tư chăn nuôi lợn sinh sản công nghệ cao tại xã Thanh Thịnh. Xác định việc hỗ trợ doanh nghiệp sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm thúc đẩy nền kinh tế địa phương phát triển nên ngay sau khi có quyết định đầu tư, huyện đã chủ động triển khai thực hiện các công việc như: Ra quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đối với các CCN; thành lập Hội đồng bồi thường GPMB, đồng thời phối hợp tiến hành thống kê kiểm đếm, chi trả tiền đến bù cho các hộ dân trong diện GPMB theo quy định.

Đồng chí Hoàng Nguyễn Việt, Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới cho biết: Địa phương luôn coi việc thu hút, hỗ trợ triển khai thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên; lấy kết quả chỉ đạo thực hiện làm tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua tại cơ quan, đơn vị, địa phương cơ sở hằng năm. Nhờ đó, đến thời điểm này các dự án ngoài ngân sách đang triển khai trên địa bàn huyện được các nhà đầu tư đánh giá khá tốt trong công tác phối hợp triển khai. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục đổi mới phương thức xúc tiến đầu tư, thu hút dự án đầu tư có chọn lọc phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương; chú trọng những nhà đầu tư lớn có tiềm lực kinh tế, các dự án có quy mô lớn, chất lượng, hiệu quả.

Tại huyện Na Rì, hiện có một số dự án đầu tư ngoài ngân sách đang triển khai thực hiện và đi vào hoạt động như: Dự án trang trại chăn nuôi lợn sinh sản công nghệ cao Trần Phú; Dự án đầu tư trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao; Dự án thủy điện Khuổi Nộc 1 và thủy điện Pác Cáp. Sau khi các dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư trên địa bàn, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đã vào cuộc quyết liệt, chủ động phối hợp với các nhà đầu tư trong việc hỗ trợ thủ tục cũng như tháo gỡ khó khăn để triển khai dự án…

Theo đồng chí Nông Văn Nguyên, Bí thư Huyện ủy Na Rì: Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, đặc biệt là Chỉ thị số 27/CT-TU, ngày 28/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, huyện Na Rì luôn xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của huyện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đối với các dự án. Đẩy mạnh kiểm tra, theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai các dự án; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng năm.

Huyện Na Rì luôn kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến đất đai, môi trường, trật tự xây dựng trên địa bàn theo thẩm quyền. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân… Kết quả các dự án đã và đang triển khai theo kế hoạch, trong đó tiêu biểu là Dự án trang trại chăn nuôi lợn sinh sản công nghệ cao Trần Phú với quy mô lớn nhất tỉnh hiện nay đã bắt đầu đi vào hoạt động, tiến độ thực hiện dự án sớm hơn nhiều so với dự kiến đề ra vào tháng 6/2024.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay công tác thu hút, hỗ trợ đầu tư dự án ngoài ngân sách của tỉnh cũng còn một số hạn chế nhất định như: Công tác lập quy hoạch, kêu gọi tài trợ quy hoạch còn chậm; chưa tạo được mặt bằng, quỹ đất sạch để thu hút dự án đầu tư. Việc thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai, môi trường, xây dựng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng vẫn còn khó khăn, vướng mắc...

Nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác thu hút, hỗ trợ triển khai thực hiện dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhất là người đứng đầu trong công tác thu hút, hỗ trợ triển khai thực hiện dự án; thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai các dự án; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án; xử lý nghiêm vi phạm liên quan đến đất đai, môi trường, trật tự xây dựng trên địa bàn theo thẩm quyền.../.

Xem thêm