Ngân hàng CSXH tỉnh Bắc Kạn triển khai cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Ngay sau khi Quyết định 22/2023/QĐ-TTg của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 10/10/2023 về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù đào tạo nghề, giải quyết việc làm, phát triển sản xuất. Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Bắc Kạn đã triển khai chính sách nhân văn này đến các đối tượng.

Chiều 31/10, NHCSXH tỉnh đã thực hiện các thủ tục cho vay theo Quyết định số 22/2023/QĐ -TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với những khách hàng đầu tiên trong toàn tỉnh.

NHCSXH tỉnh hướng dẫn thủ tục hồ sơ vay vốn và giải ngân 50 triệu đồng theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg đối với khách hàng đầu tiên tại phường Sông Cầu để chi phí thuê Ki-ốt bán hàng.

NHCSXH tỉnh hướng dẫn thủ tục hồ sơ vay vốn và giải ngân 50 triệu đồng theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg đối với khách hàng đầu tiên tại phường Sông Cầu để chi phí thuê Ki-ốt bán hàng.

Theo đó, đối tượng được vay vốn là người chấp hành xong án phạt tù, cơ sở sản xuất kinh doanh bao gồm doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh có sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù, được vay tối đa 04 triệu đồng/người/tháng để đào tạo nghề; được vay tối đa 100 triệu đồng/người để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm; được vay tối đa 02 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng/người tại cơ sở sản xuất kinh doanh.

Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Bạch Thông giải ngân nguồn vốn vay theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg cho khách hàng.

Phòng Giao dịch NHCSXH huyện Bạch Thông giải ngân nguồn vốn vay theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg cho khách hàng.

Lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay hộ nghèo quy định theo từng thời kỳ, lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay. Nguồn vốn để cho vay từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH, NHCSXH huy động, được ngân sách nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất, phí quản lý theo quy định và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

Phòng Giao dịch NHCSXH Ngân Sơn giải ngân cho khách hàng đầu tiên vay vốn theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg.

Phòng Giao dịch NHCSXH Ngân Sơn giải ngân cho khách hàng đầu tiên vay vốn theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg.

Với chính sách nhân văn này nhằm nâng cao trách nhiệm của tổ chức chính trị - xã hội, địa phương và các lực lượng cùng vào cuộc quan tâm, hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù hòa nhập cộng đồng. Thời gian tới, NHCSXH tỉnh tích cực phối hợp rà soát, hoàn thiện hồ sơ, giải ngân kịp thời, tạo điều kiện tối đa cho người chấp hành xong án phạt tù tiếp cận vốn vay ưu đãi.

NHCSXH tỉnh Bắc Kạn đã phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện rà soát người chấp hành xong án phạt tù đang có mặt cư trú tại địa phương, lập danh sách có xác nhận của UBND cấp xã. Qua rà soát trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có 902 người chấp hành xong án phạt tù. Trong đó, có 717 người hiện đang ở địa phương, có 28 người đủ điều kiện và có hồ sơ vay vốn. Dự kiến giải ngân năm 2023 là 2.140 triệu đồng.

Xem thêm