Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn vừa tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến cấp cơ sở lần thứ IV, giai đoạn 2015-2020.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn vừa tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến cấp cơ sở lần thứ IV, giai đoạn 2015-2020.

hhh
Lãnh đạo NHNN chi nhánh tỉnh tặng Giấy khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.

Giai đoạn 2015-2020, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bắc Kạn triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Ngành, địa phương về công tác thi đua - khen thưởng. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua - khen thưởng theo hướng kịp thời, chính xác, tạo sức lan tỏa và làm theo. Qua đó thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng, góp phần thực hiện nhiệm vụ ngành Ngân hàng và các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương. Trong 5 năm (2015-2020), tập thể Chi nhánh được Thống đốc tặng 01 Bằng khen, được tặng 01 Cờ thi đua của Ngân hàng Nhà nước, 02 Cờ thi đua của UBND tỉnh và 03 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, 02 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an; có 02 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ...

Dịp này, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Kạn đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho tập thể Chi nhánh vì đạt thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc" năm 2019. Thừa ủy quyền của Thống đốc, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bắc Kạn trao tặng Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho 01 tập thể và 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018-2019. Trao tặng Giấy khen của Giám đốc Chi nhánh cho các 02 tập thể và 07 cá nhân điển hình tiên tiến cấp cơ sở giai đoạn 2015-2020; trao tặng Giấy khen cho 02 tập thể và 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua (đợt 1) lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Bắc Kạn (11/4/1900 - 11/4/2020). Hội nghị thông qua danh sách các đại biểu điển hình tiên tiến tham dự Đại hội Thi đua yêu nước ngành Ngân hàng lần thứ VIII và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn lần thứ V, giai đoạn 2015-2020; phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025./.

  Hồng Bính

NHNN chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Xem thêm