Thuế và cuộc sống

Ngành Thuế quyết liệt thực hiện Nghị quyết số 01/NQ - CP

0:00 / 0:00
0:00

BBK -Tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh đến hết ngày 31/7/2023 đạt trên 436,791 tỷ đồng, bằng 54,6% dự toán Trung ương giao và bằng 45% dự toán tỉnh giao.

Theo đánh giá của ngành Thuế công tác thu ngân sách của tỉnh trong những tháng đầu năm còn hết sức khó khăn bởi số lượng doanh nghiệp, HTX ngừng hoạt động còn cao, công tác thu hút đầu tư gặp nhiều khó khăn, chưa có nhiều dự án đầu tư ngoài ngân sách đăng ký mới và giảm so với cùng kỳ.

Nguyên nhân các doanh nghiêp gặp khó khăn là do thị trường chưa hoàn toàn phục hồi, một phần do lãi suất cho vay của các ngân hàng vẫn còn ở mức cao, giá cả nguyên vật liệu đầu vào, thức ăn chăn nuôi tăng gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh; các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và nông thôn chưa được lập hoặc chưa được phê duyệt, ảnh hưởng đến thu hút đầu tư.

Công ty TNHH một thành viên Khoáng sản và Thương mại Đồng Nam, tổ 17, thị trấn Bằng Lũng (Chợ Đồn) duy trì hoạt động sản xuất đóng góp nguồn thu vào ngân sách nhà nước ở địa phương.

Công ty TNHH một thành viên Khoáng sản và Thương mại Đồng Nam, tổ 17, thị trấn Bằng Lũng (Chợ Đồn) duy trì hoạt động sản xuất đóng góp nguồn thu vào ngân sách nhà nước ở địa phương.

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP trong 6 tháng năm 2023, ngành Thuế đã tham mưu cho tỉnh thực hiện hỗ trợ cho 63 doanh nghiệp được giảm 30% tiền thuê đất, mặt nước đối với các đơn vị phải thuê đất, mặt nước của Nhà nước với tổng số tiền hỗ trợ là 3,3 tỷ đồng; gia hạn nộp thuế cho 69 doanh nghiệp và 06 cơ sở được gia hạn nộp thuế với tổng số tiền là 6,3 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Duy Thể, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Ngay từ thời điểm đầu năm Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo toàn ngành tập trung triển khai Nghị quyết, đồng thời phân tích đánh giá cụ thể từng địa bàn, khu vực sắc thuế để xác định các khoản thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu, tăng cường quản lý đối với hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, qua đánh giá, phân tích cho thấy các khoản thu còn rất khó khăn đặc biệt là nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất.

Dự báo từ nay đến hết năm 2023, công tác thu ngân sách của tỉnh là rất khó khăn, do đó ngành Thuế đề ra một số giải pháp đó là, tập trung rà soát người nộp thuế và các nguồn thu ngân sách trên địa bàn, khai thác các nguồn thu phát sinh trên địa bàn như các khoản thuế, phí lệ phí, thu khác ngân sách, các khoản thu liên quan đến đất đai để quản lý chặt chẽ thu đúng, thu đủ nộp kịp thời ngân sách nhà nước. Tập trung tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển ổn định, vững chắc, thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới và khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo cơ sở để tăng thu cho ngân sách Nhà nước./.

Xem thêm