Bài tham dự Cuộc thi sáng tạo tác phẩm báo chí về gương điển hình tiên tiến

Nguyễn Thị Phương Thảo- điển hình về tham mưu cải cách hành chính

BBK -

Với nhiệm vụ được giao phụ trách công tác cải cách hành chính (CCHC) của ngành, chị Nguyễn Thị Phương Thảo, chuyên viên Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Kạn đã chủ động tham mưu cho đơn vị ban hành các văn bản chỉ đạo và thực hiện công tác CCHC về nâng cao các chỉ số; thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) trên môi trường điện tử và chuyển đổi số trong giải quyết TTHC; nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công...

Tham mưu tuyên truyền, quán triệt nhiệm vụ công tác CCHC gắn với thực hiện nhiệm vụ được giao đối với các bộ phận của ngành. Tăng cường phổ biến ý nghĩa của công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC qua môi trường mạng để các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện đảm bảo thuận lợi, giảm thiểu tối đa các chi phí tuân thủ TTHC theo quy định.

Nhằm thực hiện kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ công tác kiểm soát TTHC được giao, chị đã chủ động tham mưu cho đơn vị rà soát, đánh giá 23 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, trong đó đề xuất 05 phương án đơn giản hóa TTHC (giảm thời hạn giải quyết 01 ngày làm việc) đối với 04 TTHC thuộc lĩnh vực đầu tư và và 01 TTHC thuộc lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Năm 2022, ngành được UBND tỉnh thông qua 05 phương án đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tại Quyết định số 1244/QĐ-UBND ngày 11/7/2022. Qua việc giảm thời hạn giải quyết đối với 05 TTHC đã góp phần giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp.

Nhận xét về cán bộ Nguyễn Thị Phương Thảo, ông Trần Công Hòa, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cho biết: Đồng chí Phương Thảo là cán bộ có năng lực chuyên môn tốt, nhiệt tình luôn hoàn thành vượt tiến độ công việc được giao. Những kết quả đó đã góp phần giúp cho đơn vị 02 năm liên tiếp (2021, 2022) dẫn đầu bảng xếp hạng DDCI tỉnh Bắc Kạn và nằm trong nhóm dẫn đầu các sở, ngành về CCHC của tỉnh. Qua đó, đáp ứng yêu cầu của người dân, tạo niềm tin với nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp.

Với những thành tích đạt được trong năm 2022, chị Nguyễn Thị Phương Thảo được vinh danh là một trong những điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu CCHC của ngành.

Chị Nguyễn Thị Phương Thảo cho biết: "Thời gian tới, bản thân sẽ tiếp tục trau dồi kiến thức, kinh nghiệm, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ được giao để đáp ứng yêu cầu CCHC ngày càng cao trong giai đoạn hiện nay".

Xem thêm