Pác Nặm gieo cấy lúa mùa đạt gần 70% kế hoạch

Vụ mùa năm 2020, huyện Pác Nặm có kế hoạch cấy 1.400ha lúa, 400ha cây ngô và trồng hơn 200ha rau màu. Chính quyền các cấp đang tuyên truyền, vận động Nhân dân tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ sản xuất theo đúng khung thời vụ.

Vụ mùa năm 2020, huyện Pác Nặm có kế hoạch cấy 1.400ha lúa, 400ha cây ngô và trồng hơn 200ha rau màu. Chính quyền các cấp đang tuyên truyền, vận động Nhân dân tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ sản xuất theo đúng khung thời vụ.

Người dân thôn Phai Khỉm, xã Nhạn Môn gieo cấy những diện tích lúa mùa còn lại
Người dân thôn Phai Khỉm, xã Nhạn Môn gieo cấy lúa mùa.

Đối với cây lúa, hiện người dân đã gieo cấy được gần 70% diện tích. Cơ cấu giống chủ yếu gồm các giống: Việt lai 20, Hà phát 3, Khang dân 18, Bao thai, Hương thơm số 1, Nếp 97, Sán ưu 63 (Tạp giao 1), Nhị ưu, Nhị ưu 63, Nhị ưu 838. Đối với cây ngô cơ bản đã trồng xong, bà con sử dụng các giống lai có tiềm năng năng suất như: NK4300, CP511, Biosed 9698, CP3Q, CP999, AG59, MX10, HN88.

Ngành nông nghiệp huyện và chính quyền các xã đang tiếp tục vận động Nhân dân khẩn trương gieo cấy những diện tích lúa còn lại, tăng cường chăm sóc, kiểm tra, theo dõi tình hình sâu bệnh hại, bón phân cân đối, hợp lý để cây trồng sinh trưởng phát triển tốt./.

V.L

Xem thêm