Pác Nặm: Sản lượng lúa xuân đạt gần 4.500 tấn

Vụ xuân năm nay, huyện Pác Nặm gieo cấy được 845/805ha lúa, đạt 105% kế hoạch, năng suất bình quân đạt hơn 53 tạ/ha, sản lượng ước đạt  4.500 tấn, bằng 102% kế hoạch.

Vụ xuân năm nay, huyện Pác Nặm gieo cấy được 845/805ha lúa, đạt 105% kế hoạch, năng suất bình quân đạt hơn 53 tạ/ha, sản lượng ước đạt  4.500 tấn, bằng 102% kế hoạch.

Một số hộ dân ở xã Cao Tân sau khi thu hoạch xong lúa xuân đã chủ động làm đất chuẩn bị cấy lúa mùa
Người dân xã Cao Tân chủ động làm đất chuẩn bị cấy lúa mùa.

Vụ xuân huyện sử dụng các loại giống chủ yếu như QJ4, Việt Lai 20, Nhị ưu 838, Kim Cương 111, Sán ưu 63, Khang dân 18, Hà Phát 3, TH 3-5... Mặc dù xuất hiện tình trạng rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh đạo ôn gây hại nhưng được bà con xử lý kịp thời nên hầu hết diện tích lúa đều sinh trưởng, phát triển tốt. Đến thời điểm này cơ bản lúa xuân đã thu hoạch xong, người dân các địa phương đang tập trung nhân lực, đẩy mạnh cơ giới hóa để sản xuất vụ mùa. Toàn huyện đã gieo mạ cơ bản xong và làm đất đạt trên 50% diện tích./.

V.L

Xem thêm