Pác Nặm tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị

Những năm qua, huyện Pác Nặm đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, chỉnh trang khu vực trung tâm, tạo cảnh quan theo hướng văn minh, hiện đại.

Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan khu vực trung tâm huyện
Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan khu vực trung tâm huyện Pác Nặm

Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội được huyện đầu tư phát triển gắn với Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Bộc Bố là xã trung tâm của Pác Nặm đạt tiêu chuẩn đô thị loại V, huyện đang tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, chỉnh trang lại khu trung tâm theo quy hoạch, phấn đấu đưa xã Bộc Bố trở thành thị trấn. Cùng với đó, huyện tích cực huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong toàn xã hội để đẩy mạnh đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Cùng với quá trình xây dựng, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án được các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Công tác quản lý đầu tư xây dựng, quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, trật tự xây dựng được tiến hành thường xuyên. Đến nay, huyện Pác Nặm đã tập trung chỉ đạo điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng trung tâm xã Bộc Bố, giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2050; tổ chức lập Đồ án quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn 2021-2030.

Công tác tuyên truyền và tổ chức quản lý trong lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường, vệ sinh môi trường được duy trì thực hiện, qua đó nâng cao nhận thức của người dân chấp hành các quy định của pháp luật và thực hiện xây dựng theo quy hoạch được duyệt. Đến nay, hệ thống đường giao thông qua các khu dân cư ngày càng được chỉnh trang sạch, đẹp, diện mạo đô thị từng bước đổi mới góp phần nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân. Việc thu gom rác thải, cắt tỉa cây xanh và duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị bước đầu tạo mỹ quan cho khu vực nội thị trung tâm huyện, khuôn viên cây xanh và sân bãi gọn gàng, thông thoáng, đủ ánh sáng công cộng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hoạt động thể dục thể thao và phát triển kinh tế cho Nhân dân. Huyện đã duy trì thực hiện thu gom rác thải tập trung tại xã Bộc Bố; tỷ lệ rác thải nông thôn trên địa bàn được thu gom xử lý (đốt, chôn lấp) đạt trên 98% kế hoạch…

Bên cạnh sự nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương, trong quá trình triển khai thực hiện các dự án xây dựng và công tác quản lý trật tự đô thị còn một số hạn chế như: Chất lượng Đồ án quy hoạch nhìn chung chưa cao, chưa đảm bảo tính dự báo chiến lược, phải thường xuyên rà soát, điều chỉnh. Tình trạng vi phạm trong xây dựng, sử dụng hành lang an toàn giao thông, lòng lề đường và vỉa hè trái phép để kinh doanh, buôn bán, tập kết vật liệu, tổ chức đám cưới, họp chợ, đậu đỗ xe tùy tiện, biển quảng cáo trưng bày không đúng quy định gây mất mỹ quan và không đảm bảo an toàn giao thông. Việc giải tỏa các vi phạm hành lang giao thông đường bộ hiệu quả chưa cao, còn để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm, chưa có giải pháp xử lý triệt để. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân chấp hành pháp luật về xây dựng ở các địa phương còn hạn chế. Công tác vệ sinh môi trường, ý thức bảo vệ môi trường, cảnh quan của một bộ phận người dân chưa cao, còn tình trạng vứt rác bừa bãi, tự do chăn thả gia súc gây mất mỹ quan đô thị…

Để tăng cường hơn nữa công tác trật tự quản lý đô thị, huyện Pác Nặm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và các địa phương tiếp tục chú trọng quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng, đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng để thúc đẩy thi công các công trình, dự án đã được phê duyệt. Tăng cường công tác phối hợp giữa cơ quan chức năng của với chính quyền địa phương, thực hiện những giải pháp quyết liệt để tạo chuyển biến tích cực về diện mạo của trung tâm huyện, phấn đấu trở thành đô thị văn minh, hiện đại./.

Nguyễn Nghĩa

Xem thêm