Pác Nặm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Thời gian qua, huyện Pác Nặm đã nỗ lực khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Công trình Nhà Văn hóa trung tâm huyện Pác Nặm được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước gần 15 tỷ đồng, đến nay đã cơ bản hoàn thiện các hạng mục.

Công trình Nhà Văn hóa trung tâm huyện Pác Nặm được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước gần 15 tỷ đồng, đến nay đã cơ bản hoàn thiện các hạng mục.

Nay từ khi bắt đầu triển khai thực hiện chương trình, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Pác Nặm đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đoàn kết thống nhất cao với các mục tiêu, kế hoạch đề ra để thực hiện. Người dân đã tích cực hưởng ứng đóng góp ngày công lao động, hiện vật và hiến đất cùng Nhà nước chung tay thực hiện chương trình, tạo được sức lan tỏa trong cộng đồng. Nhờ vậy, trong hơn 2 năm triển khai, bộ mặt nông thôn ở Pác Nặm đã có nhiều đổi thay tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên.

Tổng kế hoạch vốn huyện Pác Nặm được phân bổ thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 là hơn 276 tỷ đồng. Đến nay huyện đã triển khai thực hiện các phần việc theo kế hoạch và giải ngân gần 75 tỷ đồng, đạt hơn 27% kế hoạch.

Đồng chí Đào Duy Hưng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm thăm nắm nguyện vọng của người dân xã Giáo Hiệu về phát triển mô hình kinh tế có sử dụng nguồn vốn hỗ trợ để triển khai trong thời gian tới.

Đồng chí Đào Duy Hưng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm thăm nắm nguyện vọng của người dân xã Giáo Hiệu về phát triển mô hình kinh tế có sử dụng nguồn vốn hỗ trợ để triển khai trong thời gian tới.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Pác Nặm cũng chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện như: Việc chuẩn bị các bước thủ tục ở một số xã còn chậm, cán bộ thực hiện còn yếu; một số địa phương thiếu cán bộ, thiếu biên chế; công tác thẩm định giá tại một số nơi còn thiếu chứng chỉ nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện; quy trình thủ tục còn nhiều bước, nhiều khâu, nhiều dự án khi điều chỉnh phải xin ý kiến của HĐND nên ảnh hưởng đến thời gian thực hiện.

Mặt khác, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tại Tiểu dự án 1, Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp khi rà soát học viên học nghề thuộc đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo ở một thôn học nghề để đủ số lượng mở một lớp khoảng từ 20 đến 25 học viên còn khó khăn do người dân không có nhu cầu đào tạo. Một số lao động không biết chữ, không giao tiếp được bằng tiếng phổ thông nên không thể tham gia học nghề.

Việc triển khai nội dung hỗ trợ sửa chữa, mua sắm trang thiết bị cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp chưa thực hiện được, do chưa rõ về quy định. Mức hỗ trợ nhà ở của các chương trình có sự khác nhau (đối với chương trình giảm nghèo bền vững là 40 triệu đồng, đối với chương trình phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS là 44 triệu đồng...), từ đó người dân có sự so sánh và lựa chọn các chương trình có mức hỗ trợ cao hơn, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện...

Đồng chí Đào Duy Hưng, Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm: Trong thời gian tới, huyện tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, UBND các xã nỗ lực, nghiêm túc triển khai các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, bảo đảm thực hiện có hiệu quả và phát huy nguồn vốn đã được phân bổ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, thực hiện khẩn trương các phần việc của những dự án, công trình. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện kịp thời và tháo gỡ khó khăn vướng mắc, để các chương trình, mục tiêu, kế hoạch được thực hiện bảo đảm tiến độ

Xem thêm