Pác Nặm: Tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh cho trên 10.000 lượt người

Từ đầu năm đến nay, Phòng Văn hóa thông tin huyện Pác Nặm đã triển khai được gần 40 buổi tuyên truyền, đưa thông tin về các xã, thôn bản vùng cao trong huyện, với các nội dung như: Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cùng các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.

Từ đầu năm đến nay, Phòng Văn hóa thông tin huyện Pác Nặm đã triển khai được gần 40 buổi tuyên truyền, đưa thông tin về các xã, thôn bản vùng cao trong huyện, với các nội dung như: Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cùng các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tuyên truyền về Luật An toàn giao thông đường bộ, phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, Luật phòng chống bạo lực gia đình, Pháp lệnh Thú y và các kiến thức về môi trường, phòng chống các dịch bệnh như sốt rét, sốt xuất huyết, HIV/AIDS, H5N1, H1N1…v.v. Thu hút trên 10.000 lượt người đến nghe và xem

Thông qua những buổi tuyên truyền này, nhằm giúp trang bị thêm cho đồng bào những kiến thức về pháp luật trong cuộc sống hàng ngày, hiểu biết hơn trong chăm sóc sức khỏe , đồng thời bảo vệ tốt cho cây trồng, vật nuôi trong sản xuất nông, lâm nghiệp của người dân.

Quý Đôn
 

Xem thêm