Phát huy vai trò người đứng đầu, phấn đấu hoàn thành tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm đạt 8%

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Đây là một trong những nội dung chỉ đạo trọng tâm của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Nguyễn Đăng Bình tại cuộc họp xây dựng các phương án, kịch bản tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm 2023 được tổ chức sáng nay (24/7).
Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Cùng dự cuộc họp có đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành.

6 tháng đầu năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP theo giá so sánh) đạt 3.965 tỷ đồng, tăng trưởng 5,66%, trong đó nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 1.022 tỷ đồng, tăng trưởng 5,25%; công nghiệp - xây dựng đạt 635 tỷ đồng, tăng trưởng 9,11%; dịch vụ đạt 2.185 tỷ đồng, tăng trưởng 5,14%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp đạt 123 tỷ đồng, tăng trưởng 1,25%.

Theo lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, để tốc độ tăng trưởng cả năm đạt kế hoạch (GRDP dự kiến đạt 8.889 tỷ, tăng trưởng trên 7%) thì GRDP 06 tháng cuối năm phải tăng trưởng 8%, đạt 4.923 tỷ đồng, trong đó nông, lâm nghiệp thủy sản tăng trưởng 3,8%, đạt 1.384 tỷ đồng; công nghiệp - xây dựng tăng trưởng 10,4%, đạt 950 tỷ đồng; dịch vụ phải tăng trưởng 10%, đạt 2.454 tỷ đồng; thuế sản phẩm trừ trợ cấp tăng trưởng 0,7%, đạt 134 tỷ đồng.

Đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Đồng chí Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Nhận định khả năng tăng trưởng chủ yếu ở các khu vực nông, lâm nghiệp và công nghiệp - xây dựng, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và xây dựng dự kiến có khả năng vượt kế hoạch của cả năm. Các khu vực công nghiệp - xây dựng đều đang phát triển tốt và có khả năng gia tăng tập trung chủ yếu vào các tháng cuối năm.

Tại cuộc họp, các ngành đề xuất, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2023, từ nay đến cuối năm theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, các ngành, địa phương rà soát lại diện tích, sản lượng dự kiến của cây trồng, vật nuôi, có kế hoạch để bù đắp sản lượng nếu thiếu hụt. Theo sát tình hình hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất các sản phẩm công nghiệp chủ yếu, có giá trị gia tăng cao để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình chỉ đạo thực hiện một số vấn đề, đó là: Các sở, ban, ngành, địa phương phát huy vai trò người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm đạt 8%. Phấn đấu giải ngân đạt 100% vốn đầu tư công năm 2023 theo kế hoạch. Đôn đốc các chủ đầu tư dự án ngoài ngân sách đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư đã đăng ký. Tăng cường công tác xúc tiến thương mại để tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định, bền vững cho các cơ sở công nghiệp nông thôn.

Đẩy mạnh khai thác gỗ rừng trồng. Triển khai có hiệu quả các mô hình hỗ trợ sản xuất thuộc các Chương trình MTQG. Tiếp tục nghiên cứu phát triển đa dạng hóa thị trường, tranh thủ cơ hội xuất khẩu, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa của tỉnh. Thúc đẩy phát triển phát triển bền vững các dịch vụ; tăng cường tổ chức các sự kiện, lễ hội văn hóa, thể thao, phát triển các sản phẩm du lịch mới, các loại hình kinh tế ban đêm. Chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh kế hoạch tăng trưởng, trình UBND tỉnh ban hành trong tháng 7/2023./.

Xem thêm