Phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh

Chiều nay (4/11), HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh. Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên giải trình.

Phiên giải trình đã giải trình 2 nội dung: Việc quản lý, khai thác, duy tu, sửa chữa các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh và công tác giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT giải trình tại cuộc họp
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT giải trình tại cuộc họp

Đối với kết quả quản lý, khai thác, duy tu, sửa chữa các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh thời gian qua, các đại biểu đề nghị cơ quan quản lý nhà nước làm rõ việc phân cấp quản lý các công trình thủy lợi hiện nay có phù hợp với thực tiễn không, có cần thiết phải bổ sung, sửa đổi để khắc phục một số những bất cập trong cơ chế quản lý hiện nay. Công trình thủy lợi xuống cấp nhiều, cử tri phản ánh nhiều lần nhưng chậm giải quyết. Công ty TNHH MTV Quản lý, khai thác công trình thủy lợi Bắc Kạn (Công ty) có giải pháp như thế nào phát huy hiệu quả các công trình do công ty quản lý?

Lãnh đạo sở Nông nghiệp và PTNT giải trình do quy chế phối hợp giữa Công ty với các địa phương chưa đầy đủ dẫn đến khó khăn trong thực hiện; nguồn vốn, kinh phí, vốn điều lệ chưa được cấp dẫn đến các công trình chưa được khắc phục kịp thời. Việc phân cấp cho các HTX, các tổ dùng nước thực hiện trong khi năng lực các tổ chức này đều rất yếu…

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường lý giải việc TTHC về đất đai chậm
Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường lý giải việc TTHC về đất đai chậm

Đối với công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai trên địa bàn tỉnh, các đại biểu HĐND đã nêu các câu hỏi chất vấn, đánh giá nhiều bất cập trong quá trình giải quyết TTHC như quá trình cấp GCNQSDĐ chậm…lãnh đạo Sở Tài nguyên - Môi trường đã giải trình nêu rõ khó khăn bất cập trong việc giải quyết TTHC về đất đai cơ bản vẫn là việc luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính giữa Văn phòng Đăng ký đất đai và cơ quan thuế chưa được thực hiện thông qua hệ thống phần mềm một cửa; quá trình vận hành phần mềm một cửa hệ thống chưa thông suốt, còn lỗi tại một số bước; các quy định thực hiện TTHC trong lĩnh vực đất đai còn liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực như cơ quan tư pháp thực hiện công chứng, chứng thực các văn bản thỏa thuận, hợp đồng chuyển nhượng, tặng, cho quyền sử dụng đất; trình độ năng lực đội ngũ cán bộ địa chính cấp xã còn hạn chế…

Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại phiên giải trình
Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại phiên giải trình

Phát biểu kết luận tại phiên giải trình, đối với công tác quản lý, khai thác, duy tu, sửa chữa các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT và các huyện, thành phố, Công ty phối hợp rà soát các công trình thủy lợi; quy trình quản lý để tham mưu cho UBND tỉnh có giải pháp quản lý hiệu quả; UBND các huyện và Công ty bàn giao hồ sơ các công trình còn thiếu để thuận lợi quản lý; xây dựng quy chế phối hợp quản lý giữa Công ty và UBND các huyện, thành phố; Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các huyện, thành phố rà soát nhu cầu kinh phí để sửa chữa lớn các công trình thủy lợi; có giải pháp nâng cao năng lực hoạt động của các tổ dùng nước, các HTX quản lý thủy nông…

Đối với công tác giải quyết TTHC về đất đai, giao UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành liên quan rà soát, thống kê các hồ sơ đất đai tồn đọng để kịp thời giải quyết, điều chỉnh biến động đất đai; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan để giải quyết TTHC về đất đai; nâng cao hiệu quả hoạt động của các bộ phận một cửa các cấp; chú trọng bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức giải quyết TTHC. Ban Pháp chế HĐND tỉnh theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện các kết luận sau phiên giải trình./.

Phan Quý

Xem thêm