Phiên họp thứ 4 Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình MTQG

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng nay (28/8), Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình MTQG giai đoạn 2021 - 2025 tổ chức họp trực tuyến phiên thứ 4 với các địa phương. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang chủ trì cuộc họp.
Phiên họp thứ 4 Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình MTQG
Quang cảnh Phiên họp tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Quang cảnh Phiên họp tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn.

Dự họp tại điểm cầu tỉnh Bắc Kạn có các đồng chí: Nguyễn Đăng Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nông Quang Nhất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số, sở, ngành, địa phương.

Báo cáo tại Phiên họp thể hiện, từ năm 2021 đến tháng 7/2023, Ban Chỉ đạo Trung ương đã tổ chức 08 hội nghị trực tuyến toàn quốc hoặc hội nghị cấp khu vực; tổ chức nhiều đoàn kiểm tra thực địa để tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các chương trình. Qua đó kịp thời nắm bắt, tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhiều giải pháp trong chỉ đạo, điều hành.

Các lãnh đạo tỉnh dự họp.

Các lãnh đạo tỉnh dự họp.

Việc cân đối nguồn lực từ ngân sách trung ương trong các năm của giai đoạn cơ bản đáp ứng tiến độ, phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025. Nhiều địa phương đã tích cực, chủ động cân đối bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương thực hiện các chương trình. Các giải pháp hỗ trợ tín dụng chính sách, huy động sự tham gia đóng góp từ các đối tác trong và ngoài nước đã được triển khai đồng bộ. Kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới bước đầu đạt yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ...

Tham luận tại cuộc họp, hầu hết ý kiến của các địa phương, đơn vị tập trung vào một số nội dung như: Hỗ trợ bổ sung vốn; thủ tục thanh toán; chuyển mục đích sử dụng rừng; linh động trong sử dụng vốn sự nghiệp; ban hành bộ tài liệu hướng dẫn để các địa phương thực hiện thuận lợi; sớm có quy định về hỗ trợ và phát triển rừng; đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có chính sách tương thích với Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi…

Các đại biểu nghe Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang quán triệt một số vấn đề.

Các đại biểu nghe Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang quán triệt một số vấn đề.

Kết luận Phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đánh giá cao sự nỗ lực của các địa phương trong thực hiện các Chương trình MTQG thời gian qua. Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị, thời gian tới cần phát huy cao nhất vai trò của cấp ủy, chính quyền các cấp trong chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc và tuyên truyền đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra, chỉ đạo, giám sát giữa các cơ quan Trung ương và địa phương.

Tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình MTQG đồng bộ từ Trung ương tới địa phương; chủ động xây dựng kế hoạch, hoàn thành việc phân bổ, giao kế hoạch vốn hằng năm sau khi được cấp có thẩm quyền giao dự toán, kế hoạch; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, cấp trực thuộc chuẩn bị công tác kế hoạch, khẩn trương hoàn thành các thủ tục phê duyệt đầu tư, dự án, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất và các nhiệm vụ khác trong thực hiện các chương trình MTQG./.

Xem thêm