Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại Ngân Sơn

Chiều 28/7, đồng chí Đinh Quang Tuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 tại huyện Ngân Sơn.

Chiều 28/7, đồng chí Đinh Quang Tuyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 tại huyện Ngân Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên làm việc với huyện Ngân Sơn
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên kiểm tra tại huyện Ngân Sơn.

Theo báo cáo của UBND huyện, toàn huyện cơ bản hoàn thành gieo cấy 1.963ha lúa mùa. Tổng đàn gia súc hiện có 11.050 con, đạt 88,75% kế hoạch; đàn lợn 9.588 con, đạt 47,94% kế hoạch; gia cầm 166.746 con, đạt 114,9 % kế hoạch. 7 tháng đầu năm, bệnh dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại 6 xã, thị trấn, tổng số lợn phải tiêu hủy là 90 con với tổng khối lượng 3.795 kg. Hiện, 2 xã (Trung Hòa, Vân Tùng) đã công bố hết dịch. Diện tích trồng rừng được 235ha, đạt 42,7% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 8 tỷ đồng, bằng 53,9% kế hoạch. Tổng nguồn vốn xây dựng cơ bản là 165 tỷ  đồng, đến nay đã thực hiện giải ngân đạt 42,26% kế hoạch.

Năm 2020, xã Bằng Vân, Đức Vân phấn đấu đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới. Các Chương trình 30a, 135 được triển khai thực hiện, trong đó: Dự án phát triển sản xuất giải ngân đạt 35,8% kế hoạch; dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo đạt 43,9% kế hoạch. Chương trình 135, hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất giải ngân đạt 38,54 % kế hoạch; dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo giải ngân đạt 63,09% kế hoạch... Các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội được triển khai hiệu quả. Huyện đã chủ động triển khai, thực hiện các văn bản về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Một số khó khăn ảnh hưởng đến thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện, như: thiên tai, dịch bệnh, vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, diện tích trồng cây thuốc lá không đạt kế hoạch, tiến độ trồng rừng chậm… Trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, nguyên nhân giải ngân chậm là do chậm trễ trong thực hiện các thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng và một số vướng mắc về thủ tục hành chính liên quan đến việc sáp nhập các xã, thôn; một số dự án phải điều chỉnh hồ sơ xây dựng; các dự án thuộc Chương trình MTQG thực hiện theo cơ chế đặc thù do tổ thợ địa phương thực hiện, do đó người dân thường xuyên vướng bận mùa nông vụ, nhiều công trình khởi công vào mùa mưa dẫn đến chậm tiến độ...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên đề nghị: Trong thời gian tới, huyện cần triển khai quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện những chỉ tiêu khó đạt. Chủ động phòng, chống bệnh dịch trên đàn gia súc, gia cầm; đẩy mạnh công tác trồng rừng đảm bảo kế hoạch; tập trung tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn; đẩy mạnh thực hiện công tác xây dựng cơ bản; đảm bảo công tác an sinh xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn; chủ động phòng, chống dịch bệnh Covd-19; chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ huyện sắp tới./.

Lý Dũng
 

Xem thêm