Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội huyện Chợ Mới

Sáng 29/7, đồng chí Phạm Duy Hưng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn làm việc với huyện Chợ Mới để kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Sáng 29/7, đồng chí Phạm Duy Hưng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn làm việc với huyện Chợ Mới để kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng làm việc với huyện Chợ Mới.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng làm việc với huyện Chợ Mới.

Theo báo cáo của UBND huyện Chợ Mới, tổng sản lượng lương thực có hạt của huyện 7 tháng đầu năm đạt 11.281 tấn, bằng 102,2% kế hoạch. Năng suất lúa xuân đạt 54,1 tấn; năng suất ngô bình quân đạt 44,5 tấn. Cây thuốc lá trồng được 25ha, đạt 100% kế hoạch, năng suất ước đạt 19 tạ/ha, sản lượng đạt hơn 47 tấn. Các cây trồng khác đều thực hiện đạt và vượt kế hoạch. Hiện toàn huyện cấy được hơn 1.000ha lúa mùa; cây ngô trồng được 182ha; trồng được 1.014,72ha rừng, đạt 87% kế hoạch. Công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi được đôn đốc triển khai thực hiện kịp thời.

Trong 7 tháng đầu năm, toàn huyện có 3 HTX được thành lập mới, vượt chỉ tiêu kế hoạch giao. Hiện nay trên địa bàn huyện có 33 HTX đang hoạt động theo Luật HTX 2012, chủ yếu trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp, xây dựng, tiểu thủ công nghiệp. Thực hiện chương trình “mỗi xã, phường một sản phẩm”, toàn huyện có 07 cơ sở, hộ gia đình đăng ký tham gia 15 sản phẩm, trong đó có 02 sản phẩm nâng hạng từ 3 sao lên 4 sao, 13 sản phẩm đăng ký dự thi năm 2020. UBND huyện đã kịp thời triển khai hỗ trợ cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo quy định của Chính phủ. Công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đã và đang được huyện chỉ đạo thực hiện. Việc thực hiện cứu trợ xã hội đối với những hộ có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi, tặng quà, giải quyết chế độ chính sách, chi trả trợ cấp cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Đến thời điểm này toàn huyện đã giải ngân các nguồn vốn đầu tư công được hơn 22 tỷ đồng; vốn sự nghiệp đã phân bổ chi tiết được hơn 8 tỷ đồng.

Đối với việc chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện, đến nay văn kiện đã hoàn thiện, đã tiếp thu ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị có liên quan của tỉnh, các chi, đảng bộ trực thuộc; hoàn thành Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, nhân sự Bí thư, Phó Bí thư, Uỷ ban Kiểm tra, Chủ nhiệm UB Kiểm tra theo đúng quy trình; công tác tuyên truyền và phục vụ đại hội đang được các tiểu ban có liên quan triển khai thực hiện kịp thời, theo kế hoạch.

Tại buổi làm việc, huyện kiến nghị tỉnh chỉ đạo sở, ngành chức năng phê duyệt sớm việc thẩm định giá một số dự án để huyện có căn cứ xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện (đặc biệt là vốn hỗ trợ phát triển sản xuất, mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dựng nông thôn mới). Đề nghị tỉnh sớm phê duyệt một số mô hình phát triển kinh tế huyện đã trình như: Phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi sản phẩm chè Shan tuyết; dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm cá nước ngọt. Trong quá trình thực hiện đầu tư công, đề nghị tỉnh xem xét đơn giản hoá thủ tục, đối với những nguồn không vượt định mức thì giao cho huyện làm chủ đầu tư để góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án. Tình trạng thiếu cán bộ chuyên trách trong lĩnh vực văn hoá, dân tộc gây khó khăn cho việc tham mưu thực hiện nhiệm vụ...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng đề nghị trong thời gian tới, huyện Chợ Mới cần tập trung chăm sóc cây trồng vụ mùa; bám sát diễn biến dịch tả lợn châu Phi để có sự chỉ đạo kịp thời, đảm bảo công tác tái đàn đạt hiệu quả. Chủ động các điều kiện, phương tiện tại chỗ, làm tốt công tác phòng chống lụt bão. Trong xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để khơi dậy được sức dân, xóa bỏ tư tưởng không muốn thoát nghèo; quan tâm thực hiện các tiêu chí không cần đầu tư nhiều về kinh phí. Hướng dẫn người dân tích cực, chủ động tham gia các mô hình sản xuất. Quan tâm tư vấn cho hộ nghèo tham gia xuất khẩu lao động… Đôn đốc, khẩn trương có các giải pháp tháo gỡ khó khăn để công tác giải ngân các nguồn vốn đầu tư công bảo đảm tiến độ. Quan tâm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, HTX phát triển, xây dựng các sản phẩm OCOP. Làm tốt công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020./.

Hà Thanh

Xem thêm