Phóng sự ảnh: Sản xuất vụ mùa ở Chợ Mới

Vụ mùa 2020, huyện Chợ Mới có kế hoạch gieo cấy 1.678ha lúa. Toàn huyện đã làm đất đạt 100%, gieo cấy được 1.100ha. Tranh thủ thời tiết thuận lợi bà con nhân dân đang đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa đảm bảo đúng thời vụ chỉ đạo. Dưới đây là một số hoạt động gieo cấy lúa mùa trên địa bàn huyện Chợ Mới.

Vụ mùa 2020, huyện Chợ Mới có kế hoạch gieo cấy 1.678ha lúa. Toàn huyện đã làm đất đạt 100%, gieo cấy được 1.100ha. Tranh thủ thời tiết thuận lợi bà con nhân dân đang đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa đảm bảo đúng thời vụ chỉ đạo. Dưới đây là một số hoạt động gieo cấy lúa mùa trên địa bàn huyện Chợ Mới.

Toàn huyện làm đất phục vụ cho cấy lúa vụ mùa được 100% diện tích.
Toàn huyện làm đất phục vụ cho cấy lúa vụ mùa được 100% diện tích.
Nông dân xã Thanh Vận nhổ mạ đi cấy.
Nông dân xã Thanh Vận nhổ mạ đi cấy.
Bà con nông dân các xã đang đẩy nhanh tiến độ gieo cấy đảm bảo đúng thời vụ chỉ đạo.
Bà con nông dân các xã đang đẩy nhanh tiến độ gieo cấy đảm bảo đúng thời vụ chỉ đạo.

 Hà Thanh

Xem thêm