Phụ nữ tích cực tham chính

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định phụ nữ là lực lượng đông đảo của cách mạng. Vì vậy, trong bản Di chúc sửa năm 1968, Người căn dặn: "Đảng và Chính phủ cần phải có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc, giúp đỡ để ngày thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc, kể cả công việc lãnh đạo"…

Xác định rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác phụ nữ, nhất là phụ nữ tham gia vào các vị trí lãnh đạo, quản lý, thời gian qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp ủy quan tâm đặc biệt đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn toàn tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác cán bộ phụ nữ; đồng thời chỉ đạo các cấp ủy trong toàn tỉnh trên cơ sở tình hình thực tế của địa phương, xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề ra những chỉ tiêu phù hợp với thực tế triển khai tại địa phương mình, tạo điều kiện cho hội phụ nữ các cấp có điều kiện hoạt động tốt nhất.

Đồng chí Lâm Thị Ngân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Kim Lư, huyện Na Rì (người ngoài cùng bên phải) thăm mô hình trồng rau trái vụ tại thôn Đồng Tâm.

Đồng chí Lâm Thị Ngân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Kim Lư, huyện Na Rì (người ngoài cùng bên phải) thăm mô hình trồng rau trái vụ tại thôn Đồng Tâm.

Nhờ đó đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nữ trong hệ thống chính trị các cấp tăng cả về số lượng và chất lượng. Đội ngũ cán bộ, công chức nữ đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới.

Đồng chí Lâm Thị Ngân, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Kim Lư (Na Rì) cho biết: "Hiện xã có 11/19 cán bộ, công chức là nữ. Trong quá trình làm việc, bản thân tôi và các chị em luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền và đặc biệt là gia đình để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời mỗi cán bộ nữ luôn cố gắng cân đối, hài hòa để hoàn thành “hai vai” giữa gia đình và quỹ thời gian dành cho công việc".

Nhiều cán bộ nữ trên địa bàn tỉnh được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao; nhạy bén, năng động, sáng tạo; có phẩm chất đạo đức, lối sống tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng. Họ được giao trọng trách, giữ những cương vị lãnh đạo từ tỉnh đến cơ sở.

Theo thống kê, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy của tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025: Đối với cấp xã, chiếm 23,93%; tham gia cấp ủy cấp huyện, chiếm 22,06%; tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII, chiếm 21,27%. Kết quả sau bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội là 50%; HĐND tỉnh đạt 50%; HĐND huyện 28,6% và HĐND xã 26,9%.

50% đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 là nữ. Trong ảnh: Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì một phiên họp Thường trực HĐND tỉnh.

50% đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 là nữ. Trong ảnh: Đồng chí Phương Thị Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì một phiên họp Thường trực HĐND tỉnh.

Đặc biệt quan tâm đến cán bộ, nhất là cán bộ nữ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn đã ban hành Đề án 04-ĐA/TU ngày 12/8/2022 về tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số giữ chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và đưa ra mục tiêu tỷ lệ cán bộ nữ là lãnh đạo các sở, ban, ngành và tương đương đến năm 2025 đạt 25% trở lên, đến năm 2030 đạt 30% trở lên. Tỷ lệ cán bộ, công chức là nữ giữ chức vụ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2025 đạt 40% và duy trì tỷ lệ này trong những năm tiếp theo. Mỗi cấp ủy từ xã, phường, thị trấn trở lên chuẩn bị ít nhất từ 20-30% nhân sự là cán bộ nữ để giới thiệu tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Phấn đấu tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy mỗi cấp nhiệm kỳ 2025-2030 đạt từ 20% trở lên và có cán bộ nữ tham gia ban thường vụ cấp ủy các cấp…

Đồng chí Phan Thị Na, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết: "Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn có hơn 68.000 hội viên phụ nữ, trong đó tỷ lệ nữ tham gia đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh chiếm 50%, nữ tham gia cấp ủy, chính quyền các cấp chiếm từ 21% trở lên. Đạt được tỷ lệ như vậy là do sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao và tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác Hội. Thời gian qua các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhằm thực hiện bình đẳng giới, xóa bỏ những định kiến giới nhằm phát huy vai trò, vị thế của người phụ nữ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Bên cạnh đó chúng tôi cũng đã làm tốt công tác tham mưu, giới thiệu, đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp giới thiệu cho cấp ủy, chính quyền những cán bộ phụ nữ có năng lực, có trình độ để cho cấp ủy, chính quyền xem xét, bổ nhiệm vào các vị trí lãnh đạo, quản lý"./.

Xem thêm