Quảng Bạch nỗ lực phát triển kinh tế

Những năm gần đây, kinh tế- xã hội của xã Quảng Bạch (Chợ Đồn) ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Đây là kết quả từ sự nỗ lực của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân trong xã trên cơ sở phát huy tốt nguồn lực đầu tư của Nhà nước.

Những năm gần đây, kinh tế- xã hội của xã Quảng Bạch (Chợ Đồn) ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Đây là kết quả từ sự nỗ lực của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân trong xã trên cơ sở phát huy tốt nguồn lực đầu tư của Nhà nước.

Hồng không hạt đã và đang là cây trồng giúp người dân xã Quảng Bạch có thêm thu nhập.
Hồng không hạt đã và đang là cây trồng giúp người dân xã Quảng Bạch có thêm thu nhập.


Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, xã thành lập Ban chỉ đạo công tác giảm nghèo, phân công thành viên phụ trách từng thôn, bản, bám sát cơ sở, tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu của các hộ dân để có định hướng, hướng dẫn cụ thể. Trên cơ sở phân tích, xác định cụ thể các yêu tố, nguyên nhân nghèo và lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp; Ban chỉ đạo công tác giảm nghèo của xã đưa ra những giải pháp cụ thể dựa trên những tiềm năng, lợi thế sẵn có và sử dụng các nguồn lực của cấp trên để đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp hỗ trợ giúp người dân có định hướng trong phát triển kinh tế.


Cụ thể như thông qua các chương trình 135 giai đoạn I; II, xã Quảng Bạch đã chú trọng đầu tư vào hệ thống kênh mương thủy lợi, xây dựng đập kênh Nà Kèo – Phai Ngoạng, kênh Khuổi Giang ở thôn Bản Duồn; đập kênh Nà Vùa ở thôn Bản Lác; đập kênh Nà Nòn ở thôn Bản Mạ; công trình đường điện Bản Lác - Khuổi Vùa... Hệ thống kênh mương nội đồng dần được hoàn thiện đã giúp hơn 80ha đất canh tác của xã cơ bản chủ động được nước tưới, tạo điều kiện cho bà con thâm canh tăng vụ, đưa các giống có năng suất, chất lượng cao vào gieo trồng. Đồng thời, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kĩ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thâm canh tăng vụ...trong năm 2013, tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm 1.11,5 tấn đạt 111% kế hoạch; bình quân lương thực đầu người 563kg/người/năm tăng 41kg so với năm 2012. Ngoài ra, chăn nuôi cũng được người dân chú trọng, toàn xã có gần 230 con trâu, 226 con bò, lợn 3.800 con, gia cầm hơn 12.000 con.. để duy trì và phát triển tốt đàn gia súc công tác tiêm phòng dịch bệnh, phun khử trùng được người dân thực hiện nghiêm túc.


Cùng với phát triển sản xuất nông nghiệp, xã tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, với hướng đi mũi nhọn là phát triển nông lâm nghiệp và cây ăn quả mà trọng tâm là cây hồng không hạt. Nhờ cây hồng không hạt mà nhiều hộ dân đã thoát nghèo, là cây phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, với 1kg hồng bán tại vườn khoảng 15-20 nghìn đồng, lúc cao điểm có giá từ 30 - 40 nghìn đồng, cao gấp nhiều lần so với cây lúa bởi vậy địa phương đã tỉnh  hỗ trợ về cây giống, phân bón và vận động bà con mở rộng diện tích hướng đến hình thành vùng chuyên canh về hồng không hạt. Song song với chú trọng cây lúa, cây ăn quả thì trồng rừng cũng được Quảng Bạch đẩy mạnh phát triển, mỗi năm trồng mới trung bình 100ha, tính số diện tích rừng trồng của Dự án 147 xã Quảng Bạch đã có mấy trăm ha; đây sẽ là hướng phát triển kinh tế giúp người dân giảm nghèo bền vững.


Có mặt tại thôn Bản Lác- một thôn điển hình trong phát triển kinh tế của địa phương. Được trưởng thôn Ma Văn Trường cho biết: thôn Bản Lác có 72 hộ, năm 2012 cả thôn còn 15 hộ nghèo, năm 2013 giảm còn 4 hộ nghèo và trong năm 2014 thôn phấn đấu là thôn không còn hộ nghèo. Để có được những kết quả đáng ghi nhận này, người dân thôn Bản Lác trồng lúa cho năng suất cao trên diện tích 21,6ha ruộng hai vụ; nhà nhà đủ ăn thì mới tạo đà cho phát triển các loại hình kinh tế khác. Cùng cây lúa, Bản Lác là thôn trồng nhiều hồng không hạt nhất xã, nhà ít thì hai-ba chục cây, nhà nhiều thì trên 200 cây; tận dụng bờ ao, bờ ruộng hay những diện tích ruộng không chủ động được nước để trồng...như hộ anh Chu Văn Lý hiện có 150 cây hồng không hạt, trong đó hơn 70 cây cho thu hoạch, vụ hồng năm 2013 gia đình anh thu về trên 60 triệu đồng. 


Đồng chí Hoàng Quang Hoạt, Chủ tịch UBND xã Quảng Bạch cho biết: Trên cơ sở nguồn lực đầu tư của Nhà nước, những năm qua Quảng Bạch đã thực hiện nhiều giải pháp giúp người dân giảm nghèo. Qua đó, tỷ lệ hộ nghèo qua các năm giảm tích cực. Năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo của xã là 72%, năm 2011, giảm xuống còn gần 19% và con số này chỉ còn 11,1% năm 2013. Trong năm 2014, địa phương phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 6,85%, hộ cận nghèo xuống 3,86%. Để đạt được mục tiêu đặt ra, các cấp chính quyền địa phương phối hợp với cơ quan chuyên môn mở các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật, dạy nghề cho lao động nông thôn, người nghèo phù hợp với nhu cầu của các đối tượng; tăng vòng quay của đất nông nghiệp, gieo trồng các loại giống có năng suất cao; nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả; tạo điều kiện cho hộ nông dân vay vốn...


Có thể nói, với sự lãnh đạo, chỉ đạo nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã Quảng Bạch đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, từng bước giúp người dân trên địa bàn xã xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới ngày càng hoàn thiện hơn./.


Hà Nhung

Xem thêm