Quốc hội chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực dân tộc

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực dân tộc.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang giải trình một số vấn đề đại biểu quan tâm về thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang giải trình một số vấn đề đại biểu quan tâm về thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Chịu trách nhiệm trả lời chính là Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh trong thời gian ½ buổi chiều ngày 06/6 và buổi sáng ngày 07/6.

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã có 62 đại biểu đăng ký tham gia chất vấn, đặt câu hỏi và tranh luận. Các vấn đề chất vấn được đại biểu tập trung gồm: Trách nhiệm của Ủy ban Dân tộc và công tác phối hợp với các bộ, ngành trong triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; chính sách thu hút nguồn lực hỗ trợ đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn; giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong chính sách dân tộc liên quan đến phân định các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; việc giải quyết khó khăn về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc, khắc phục tình trạng du cư, du canh tự phát, chặt phá rừng.

Cùng tham gia trả lời, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nêu rõ một số vướng mắc chính trong việc triển khai chương trình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi như: số lượng văn bản lớn, việc giải ngân nguồn vốn trung ương thực hiện chương trình khó thực hiện, trong khi giải ngân vốn đối ứng địa phương được thực hiện với tỷ lệ cao.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng nhận khuyết điểm trước Quốc hội và người dân đang sinh sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi vì sự chậm trễ trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia...

Đối với phiên chất vấn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận sự thẳng thắn, trách nhiệm, xây dựng của các vị ĐBQH và Bộ trưởng trong việc nêu và trả lời câu hỏi. Bộ trưởng đã chuẩn bị tốt nội dung, nắm chắc vấn đề, sâu sát với thực tiễn, giải trình khá đầy đủ các vấn đề và đề xuất phương hướng nhằm khắc phục những bất cập trong lĩnh vực phụ trách. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, Bộ trưởng và các bộ, ngành có liên quan tiếp thu tối đa ý kiến của đại biểu Quốc hội, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp đã đề ra nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Trước đó, Quốc hội dành thời gian để tiếp tục chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội./.

Xem thêm