Quốc hội thảo luận dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Sáng 09/6, Quốc hội thảo luận tổ về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn chủ trì phiên họp thảo luận tổ 3.
Quang cảnh phiên thảo luận tại tổ 3 gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh: Bắc Kạn, Nghệ An, Bạc Liêu.

Quang cảnh phiên thảo luận tại tổ 3 gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh: Bắc Kạn, Nghệ An, Bạc Liêu.

Tham gia thảo luận, đại biểu Hoàng Văn Hữu, Phó Tư lệnh Quân khu 1 (Đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn Bắc Kạn) đề nghị cần quy định rõ hơn chính sách ưu tiên đất ở, đất sản xuất quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 17 dự thảo Luật để đảm bảo đời sống của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đại biểu cho rằng nội dung quy định của dự thảo Luật áp dụng đối với vùng đặc biệt khó khăn là chưa phù hợp, bó hẹp phạm vi áp dụng, theo đó đề nghị điều chỉnh quy định này theo hướng: Áp dụng với người dân sinh sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số nói chung. Cũng liên quan đến quy định tại Điều 17, đại biểu đề nghị cần xem xét sửa đổi quy định tại khoản 3, khoản 4 cho phù hợp hơn, đảm bảo tính khả thi, theo hướng: khung chính sách do Trung ương ban hành.

Về quy định đối với đất quốc phòng, an ninh, đại biểu Hoàng Văn Hữu đề nghị cần nghiên cứu bổ sung quy định đầy đủ hơn về khu vực, vị trí, diện tích đất quốc phòng an ninh tại khoản 3, Điều 64 để đảm bảo tính ràng buộc trong quá trình thực hiện; bổ sung quy định về trình tự thủ tục lấy ý kiến trước khi Bộ Quốc phòng, Bộ Công an lấy ý kiến để đảm bảo tính thống nhất chung quy định tại Điều 76, Điều 79 của dự thảo.

Quan tâm đến nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại Điều 60 dự thảo Luật chưa phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch năm 2017, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Hồ Thị Kim Ngân đề nghị cơ quan soạn thảo cần rà soát và bám sát quy định của Luật Quy hoạch để đảm bảo tính thống nhất; liên quan đến quy định về đất sử dụng đa mục đích tại Điều 216 chưa rõ ràng, cần được làm rõ thêm.

Vì theo đại biểu, khoản 1 quy định:“Đất sử dụng đa mục đích là đất được sử dụng kết hợp từ hai mục đích trở lên có thể phân định được ranh giới hoặc không phân định được ranh giới của từng mục đích sử dụng” và điểm a khoản 3 quy định: “Việc sử dụng đất đa mục đích phải đáp ứng các yêu cầu sau: a) Không làm thay đổi mục đích sử dụng đất chính”. Như vậy trong trường hợp không phân định được ranh giới của từng mục đích sử dụng thì khó xác định được “mục đích sử dụng chính” là gì? Mục đích sử dụng đất chính này căn cứ vào diện tích sử dụng lớn nhất hay căn cứ vào mức độ sử dụng thường xuyên nhất?

Về quy định chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào DTTS quy định tại Điều 17 dự thảo Luật, đại biểu Ngân cho rằng, cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu bổ sung quy định chính sách ưu tiên về hỗ trợ đất ở, đất sản xuất đối với người Kinh sinh sống ở vùng đồng bào DTTS miền núi cho đầy đủ.

Cũng cùng quan tâm đến nội dung quy định về đất sử dụng đa mục đích, đại biểu Hà Sỹ Huân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị cần xem xét bổ sung thêm loại đất “Đất khai thác khoáng sản ngầm, hầm lò không sử dụng đất mặt kết hợp với hoạt động nông, lâm nghiệp, du lịch sinh thái”, để phát huy được toàn diện giá trị của đất và điều này cũng phù hợp với quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 203 của dự thảo; liên quan đến điều kiện chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp, đại biểu Huân đề nghị cần xem xét mở rộng phạm vi chuyển đổi từ “trong phạm vi cấp huyện” thành “trong phạm vi cấp tỉnh” cho phù hợp với thực tiễn phát triển hiện nay; về quy định thu hồi đất do vi phạm, đại biểu đề nghị bổ sung “làm mất tài sản trên đất” cho đầy đủ và điều này cũng phù hợp với quy định tại khoản 5, Điều 30 dự thảo.

Phát biểu góp ý đối với dự thảo Luật, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Huế, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét nghiên cứu bổ sung một số nội dung như: Cần quy định cụ thể trong dự thảo Luật về “hỗ trợ khác” tại khoản 2 Điều 107, nhất là liên quan đến hỗ trợ chênh cao chênh thấp hoặc giao cho Chính phủ quy định chi tiết, để có cơ sở thực hiện khi Luật được thi hành; về quy định tại Điều 185, theo đại biểu cần làm rõ nội dung quy định đất rừng phòng hộ xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ bảo vệ và phát triển rừng đã bao gồm cả hoạt động trồng cây hằng năm, trồng cây dược liệu dưới tán rừng hay không để làm sao hoạt động giữ, phát triển, làm giàu rừng được tốt nhất nhưng đời sống của người dân cũng cần được nâng lên.../.

Xem thêm