Quốc hội thảo luận tại hội trường đối với Dự án Thuỷ điện Lai Châu

Sáng 13 tháng 11 năm 2009, Quốc hội thảo luận tại hội trường đối với Dự án Thuỷ điện Lai Châu, nhiều đại biểu khẳng định để đạt mục tiêu đến năm 2020 Việt Nam trở thành nước công nghiệp hóa ở trình độ trung bình thì việc xây dựng Thủy điện Lai Châu (xã Nậm Hàng, huyện Mường Tè) là cần thiết, nhưng nêu rõ cần quan tâm đàu tư cho đề bảo vệ rừng ở khu vực này.

Sáng 13 tháng 11 năm 2009, Quốc hội thảo luận tại hội trường đối với Dự án Thuỷ điện Lai Châu, nhiều đại biểu khẳng định để đạt mục tiêu đến năm 2020 Việt Nam trở thành nước công nghiệp hóa ở trình độ trung bình thì việc xây dựng Thủy điện Lai Châu (xã Nậm Hàng, huyện Mường Tè) là cần thiết, nhưng nêu rõ cần quan tâm đàu tư cho đề bảo vệ rừng ở khu vực này.

Bên cạnh đó, theo đánh giá, 3 dự án thủy điện trên sông Đà sẽ tác động mạnh mẽ đến chế độ dòng chảy, phù sa, hệ sinh thái dưới nước và ven bờ, mực nước và đặc điểm lý - hóa - sinh của nước sông. Hệ quả là làm thay đổi mực nước ngầm tại một số khu vực dân cư thuộc đồng bằng Bắc bộ và vùng duyên hải, làm gia tăng mức độ xâm nhập mặn của nước biển.

Vì thế, các đại biểu đề nghị Chính phủ cần nghiên cứu ảnh hưởng của sự thay đổi chế độ thủy văn do các công trình thủy điện lớn gây ra và đề xuất giải pháp hạn chế, khắc phục đối với hệ thống sông Đà. Một trong những giải pháp hàng đầu là việc bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh và phát triển rừng đầu nguồn.

Tham gia thảo luận, ông Bế Xuân Trường, đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn tán thành sự cần thiết đầu tư Dự án Thuỷ điện Lai Châu, tuy nhiên ông đề nghị việc thực hiện dự án Thủ điện Lai Châu cần phải gắn liền với nhiều dự án, công trình khác như chương trình 135, chương trình 5 triệu héc ta rừng, để khi đi vào hoạt động Thuỷ điện Lai Châu sẽ trở thành trung tâm du lịch sinh thái, khai thác các nguồn lợi thuỷ sản gắn liền với thuỷ điện đem lại hiệu quả kinh tế cao và đặc biệt có tác động đến việc phát triển rừng tại khu vực này, cũng như tạo công ăn, việc làm nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, việc xây dựng khu vực tái định cư cho đồng bào trong khu vực phải di dân càn phải được đặc biệt quan tâm đảm bảo đời sống của họ tại nơi tái định cư phải tốt hơn nơi ở trước đây, đặc biệt phải quan tâm đến việc xây dựng hạ tầng cơ sở đảm bảo đồng bộ và đáp ứng yêu cầu nâng cao đời sống của nhân dân.

Cùng với các nội dug trên, ông Trường cũng lưu ý việc triển khai dự án Thuỷ điện Lai Châu cần đặc biệt quan tâm dự báo trước các tình huống xấu nhất liên quan đến việc xả lũ của hệ thống thủy điện trên cùng tuyến sông này./.

Đình Quang

Xem thêm