Quốc hội thảo luận tại Tổ về kế hoạch đầu tư công trung hạn

Sáng 24/7, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Tại Tổ thảo luận số 10 gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh: Bắc Kạn, Hà Nam, Quảng Bình, Bình Định các ý kiến cơ bản thống nhất với Tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tài chính Ngân sách về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, đồng tình cao với các nhóm giải pháp thực hiện kế hoạch đầu tư công đã nêu trong Tờ trình của Chính phủ.

Đại biểu HồThị Kim Ngân Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn tham gia ý kiến về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.
Đại biểu HồThị Kim Ngân Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn tham gia ý kiến về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị rà soát thận trọng nguồn thu để đảm bảo tính khả thi của kế hoạch; bảo đảm hài hòa giữa tăng trưởng với việc thực hiện an sinh xã hội; việc phân bổ vốn đầu tư cần kịp thời, đúng kế hoạch, đầy đủ thủ tục; cùng với đó là quá trình triển khai, thực hiện dự án cần được tiến hành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng để phát huy hiệu quả của nguồn vốn đầu tư công.

Tham gia ý kiến tại Tổ, đại biểu Hồ Thị Kim Ngân (Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn) đề nghị trong phân bổ vốn đầu tư công, cần ưu tiên cho những dự án mang tính  kết nối giữa các vùng, miền để thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế xã hội; cần tiếp tục rà soát, nghiên cứu sửa đổi những quy định còn mâu thuẫn, chưa phù hợp để hoàn thiện thể chế pháp luật về đầu tư công; quá trình phân bổ vốn thì cần thực hiện đều giữa các năm, tránh tập trung vào năm cuối của giai đoạn. Đại biểu cũng kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn,…

Ngoài ra, một số ý kiến của đại biểu trong Tổ cũng tập trung tham gia về việc kéo dài kế hoạch vốn của một số dự án đã triển khai trong giai đoạn trước, về điều kiện giao kế hoạch vốn trung hạn, về vốn dự phòng ngân sách trung ương,…

Buổi chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận ở tổ về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019; công tác thực hành  tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

Lục Thúy

Xem thêm