Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng nay (26/7), sau khi nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch nước; Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách và tiến hành bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Quốc hội bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Quốc hội bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc- Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,  nhiệm kỳ 2016-2021 được Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thực hiện nghi thức tuyên thệ và phát biểu nhậm chức ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tiếp đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 và Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020. Thành viên Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Cuối buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Thủ tướng Chính phủ; dự kiến nhân sự để bầu Phó Chủ tịch nước, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

 Lục Thúy

Xem thêm