"Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công"

Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng của người dân phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã lan tỏa, tạo ra những hiệu ứng tích cực. Qua phong trào, có nhiều mô hình với những cách làm hay, đổi mới, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới...

Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hưởng ứng của người dân phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã lan tỏa, tạo ra những hiệu ứng tích cực. Qua phong trào, có nhiều mô hình với những cách làm hay, đổi mới, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới...

Mô hình “Dân vận khéo” ủng hộ “Bữa cơm tình thương” cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Mô hình “Dân vận khéo” ủng hộ “Bữa cơm tình thương” cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Qua 3 năm tổ chức triển khai thực hiện Đề án 06-ĐA/TU về “Nâng cao hiệu quả thực hiện phong trào “Dân vận khéo” trong giai đoạn hiện nay”, các mục tiêu đặt ra cơ bản được tổ chức thực hiện đạt kết quả. Các tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị đã vào cuộc, thúc đẩy phong trào thi đua “Dân vận khéo” một cách thiết thực, hiệu quả, có tính bền vững và lan tỏa trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Cụ thể, 100% đơn vị, địa phương, tổ chức đảng trong toàn tỉnh đã phổ biến, tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, đảng viên. 100% các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đăng ký thực hiện mô hình “Dân vận khéo”; các xã đều xây dựng được từ 01 mô hình trở lên về xây dựng nông thôn mới có hiệu quả. 100% cơ quan, đơn vị công sở các cấp có đăng ký thực hiện mô hình.

Từ công tác định hướng của cấp ủy, đến nay các cơ quan, đơn vị, các xã, phường, thôn, tổ dân phố đã đăng ký xây dựng 2.707 mô hình “Dân vận khéo” ở các nội dung về: Cải cách hành chính; xây dựng nông thôn mới; xây dựng lực lượng cốt cán; xây dựng tổ chức Mặt trận và các đoàn thể vững mạnh; vận động cán bộ và Nhân dân đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc phòng - an ninh… Qua bình xét, toàn tỉnh có hơn 1.100 mô hình “Dân vận khéo” được các cấp ủy công nhận, trong đó có 274 mô hình điển hình tiêu biểu.

Xây dựng nông thôn mới là lĩnh vực có số lượng mô hình “Dân vận khéo” đăng ký thực hiện nhiều nhất với 1.685 mô hình. Các tập thể, cá nhân thực hiện mô hình đã tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững với những việc làm như đóng góp nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng hợp tác xã… Tiêu biểu như mô hình “Vận động Nhân dân hiến đất làm đường” của ông Triệu Văn Thiên- Bí thư Chi bộ, thôn Nà Săm, xã Thượng Giáo (Ba Bể); “Khéo vận động gia đình hội viên phòng, chống nạn tảo hôn” của bà Nguyễn Thị Kiều- Chủ tịch Hội LHPN xã Bằng Lãng (Chợ Đồn); “Mở rộng thực hiện gieo trồng giống lúa mới gắn với tiêu thụ sản phẩm” của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bạch Thông; “Vận động Nhân dân trồng cây quế để phát triển kinh tế, góp phần giảm nghèo bền vững” của Chi bộ thôn Tân Thành, xã Nông Thượng (TP. Bắc Kạn); “Khéo vận động cán bộ, hội viên và Nhân dân phát triển kinh tế xen canh dưa, lúa nâng cao thu nhập” của Hội Nông dân xã Nghĩa Tá (Chợ Đồn); “Tích cực vận động người dân tham gia mô hình chăn nuôi gà thả đồi gắn với chuỗi giá trị sản phẩm” của ông Phan Văn Tuân- Giám đốc Hợp tác xã Trần Phú (Na Rì)…

Qua thực hiện phong trào “Dân vận khéo”, người dân tại các địa phương đã tích cực đóng góp tiền mặt, ngày công lao động và hiến hàng nghìn mét vuông đất để mở đường giao thông nông thôn với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Trên địa bàn tỉnh ngày càng xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi, nhiều tấm gương nỗ lực vươn lên thoát nghèo, góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

“Đồng chí Ma Từ Đông Điền- Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Đề án 06-ĐA/TU đã được các cấp, các ngành, địa phương tích cực triển khai đồng bộ các nội dung và có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Những năm qua, phong trào “Dân vận khéo” đã phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân, huy động các nguồn lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh địa phương. Phong trào được triển khai thực hiện gắn với Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và rèn luyện phong cách, kỹ năng công tác dân vận của cán bộ, đảng viên, của các tổ chức, cá nhân trong cả hệ thống chính trị”.

Tích cực cải cách hành chính, xây dựng cơ quan, công sở, toàn tỉnh đã có 655 mô hình “Dân vận khéo” đăng ký thực hiện trong lĩnh vực này. Nội dung các mô hình tập trung vào thực hiện nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công việc; thay đổi phong cách ứng xử, tiếp xúc với người dân trong thực thi công vụ; nâng cao chất lượng cải cách hành chính… Các mô hình “Dân vận khéo” được triển khai thực hiện có hiệu quả đã góp phần cải thiện chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Năm 2019, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của tỉnh đạt 85,16%, xếp thứ 32/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tăng 10 bậc so với năm 2018 và tăng 16 bậc so với năm 2017. Năm 2020, kết quả đánh giá sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 91,3% (mục tiêu Đề án 06-ĐA/TU phấn đấu đạt trên 80%).

Tiêu biểu trong lĩnh vực này có mô hình “Đổi mới công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia xây dựng mô hình tổ chức quần chúng tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh Bắc Kạn”, đã duy trì hoạt động của 37 mô hình tổ chức quần chúng tham gia giữ gìn ANTT; mô hình “Hộ an toàn, thôn, bản, tổ dân phố bình yên” của lực lượng Công an; mô hình “Không ma túy, không bạo lực gia đình, không tệ nạn xã hội” ở khu dân cư… Cải cách thủ tục hành chính “Một cửa liên thông, ba công, ba đúng” của Đại tá Nguyễn Thanh Tuân- Phó Giám đốc Công an tỉnh; “Vận động cán bộ, đảng viên nâng cao tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân, thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, thực hiện cải cách thủ tục hành chính” của ông Nông Đức Tranh- Bí thư Đảng ủy thị trấn Bằng Lũng (Chợ Đồn); “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế huyện Bạch Thông” của Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông…

Có thể nói, những tấm gương, mô hình, việc làm cụ thể trên nhiều lĩnh vực từ phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn toàn tỉnh đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển và ổn định của địa phương. Thông qua công tác dân vận, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, nhất là các chương trình, dự án phát triển kinh tế, chính sách an sinh xã hội, các cuộc vận động lớn đi vào cuộc sống và được Nhân dân thực hiện một cách có hiệu quả, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Tin tưởng rằng, trong thời gian tới, với những giải pháp phù hợp, sự vào cuộc của các cấp, ngành, địa phương và Nhân dân, phong trào “Dân vận khéo” tiếp tục được phát huy hiệu quả, lan tỏa hơn nữa trên nhiều lĩnh vực.../.

Duy Khánh

Xem thêm