Sản xuất lúa hữu cơ gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm

0:00 / 0:00
0:00
BBK -Vụ mùa 2023, huyện Bạch Thông triển khai trồng hơn 100ha lúa theo hướng sản xuất hữu cơ gắn với liên kết, tiêu thụ sản phẩm.
Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh giống cây trồng Quốc Anh, phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn thu mua thóc Đại Dương 1 của vụ xuân năm 2023.
Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh giống cây trồng Quốc Anh, phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn thu mua thóc Đại Dương 1 của vụ xuân năm 2023.

Quy mô thực hiện gồm 60ha giống Bao thai tại các xã Tân Tú, Cẩm Giàng, Lục Bình, Vi Hương, Quân Hà, thị trấn Phủ Thông; 50ha nếp bản địa tại các xã Tân Tú, Quân Hà, Cẩm Giàng, thị trấn Phủ Thông. Tham gia vào mô hình sản xuất, các hộ được hỗ trợ 70% vật tư, hướng dẫn khoa học kỹ thuật, hộ dân tự đối ứng giống. Đến nay toàn bộ diện tích đã gieo cấy đạt 100% kế hoạch.

Trong số diện tích thực hiện, sản phẩm giống nếp bản địa sau thu hoạch sẽ được HTX Mộc Miên Xanh (thị trấn Phủ Thông) và HTX Hồng Phát (xã Cẩm Giàng) cam kết thu mua.

Trồng lúa hữu cơ đang là giải pháp được huyện Bạch Thông khuyến khích nhân rộng, từng bước cùng với tỉnh hình thành nền sản xuất nông nghiệp bền vững.

Trước đó, tại vụ xuân 2023, huyện Bạch Thông đã thực hiện được 60ha giống lúa Đại Dương 1 theo hình thức sản xuất hữu cơ gắn với tiêu thụ sản phẩm, qua đánh giá, năng suất bình quân thóc khô đạt 65 tạ/ha. Mô hình đã được doanh nghiệp tư nhân kinh doanh giống cây trồng Quốc Anh, phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn bao tiêu toàn bộ sản phẩm.

Phòng Nông nghiệp Bạch Thông

Xem thêm