Sáng mãi niềm tin, vững bước trên con đường cách mạng do Đảng lãnh đạo

0:00 / 0:00
0:00

Đồng chí HOÀNG DUY CHINH, Ủy viên Ban Chấp hành trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh

Những ngày này, cùng với niềm hân hoan chào Xuân mới 2024, đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn đang thiết thực tổ chức các hoạt động kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024). Tự hào nhìn lại những chặng đường vẻ vang đã qua, chúng ta thêm sáng mãi niềm tin, vững bước trên con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân lựa chọn.

Sáng mãi niềm tin, vững bước trên con đường cách mạng do Đảng lãnh đạo  ảnh 1Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Duy Chinh đến thăm và làm việc với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 750.

94 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu vô cùng to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại tỉnh Bắc Kạn, đêm 22/9/1943, dưới chân thác nước tại khu ruộng Coỏng Tát, thôn Bản Duồm, xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Võ Nguyên Giáp, Chi bộ Chí Kiên - Chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh Bắc Kạn được thành lập, ghi dấu ấn quan trọng của phong trào cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Kể từ khi chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh được thành lập, phong trào cách mạng tại Bắc Kạn ngày càng phát triển mạnh mẽ. Đảng bộ tỉnh đã sáng suốt lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, các đoàn thể và Nhân dân các dân tộc Bắc Kạn tham gia kháng chiến - kiến quốc, chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần quan trọng cùng cả nước kháng chiến và chiến thắng thực dân - đế quốc xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đến nay, Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn đã trải qua 12 kỳ đại hội và không ngừng phát triển về tổ chức và hoạt động. Nhất là từ khi tái lập tỉnh (01/01/1997), công tác xây dựng Đảng được tỉnh đặc biệt quan tâm, coi là nhiệm vụ then chốt. Toàn Đảng bộ tỉnh hiện có 11 đảng bộ trực thuộc với 426 tổ chức cơ sở đảng và hơn 37 nghìn đảng viên. Đội ngũ cán bộ từng bước được nâng cao về trình độ chính trị, chuyên môn, đạo đức, năng lực, kỹ năng công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tỉnh có 96,7% chi bộ thôn sinh hoạt độc lập, không còn thôn trắng đảng viên. Số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đều đạt chỉ tiêu đề ra.

Năm 2023 vừa qua, mặc dù tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, nền kinh tế trong nước và của tỉnh gặp nhiều khó khăn, thách thức. Song với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, sự nỗ lực không ngừng của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế - xã hội của Bắc Kạn tiếp tục ổn định và phát triển; nhiều khó khăn, vướng mắc trên các lĩnh vực được tháo gỡ kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể đạt nhiều kết quả quan trọng. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã nỗ lực, quyết tâm cao trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, trong đó có 23/29 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng của tỉnh đạt 6,33%, xếp thứ 6 trong vùng Trung du - Miền núi phía Bắc và xếp thứ 33 so với cả nước. GRDP bình quân của tỉnh đạt 50,3 triệu đồng/người/năm. Hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp có chuyển biến tích cực, tỉnh duy trì độ che phủ rừng đạt 73,35%, cao nhất trong cả nước.

Ba chương trình mục tiêu quốc gia và Chương trình OCOP được các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện. Khu vực công nghiệp và hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh tăng trưởng khá. Công tác xúc tiến đầu tư, phát triển doanh nghiệp, đổi mới kinh tế tập thể tiếp tục được quan tâm. Trong năm 2023, toàn tỉnh có 120 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 1.900 tỷ đồng. Tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt các dự án đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Trong đó nhiều công trình trọng điểm sẽ hoàn thành hoặc có những chuyển động tích cực vào năm 2024 như Dự án tuyến đường thành phố Bắc Kạn – hồ Ba Bể, kết nối sang Na Hang, Tuyên Quang; tuyến đường cao tốc Chợ Mới – thành phố Bắc Kạn; dự án xây dựng sân vận động tỉnh; tuyến phố đi bộ của thành phố Bắc Kạn; các dự án xây dựng khu, cụm công nghiệp tại các địa phương… Đặc biệt năm 2023, Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt An toàn khu Chợ Đồn. Hiện nay, tỉnh đang tiếp tục triển khai lập đồ án quy hoạch điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung các đô thị trên địa bàn, đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện; trình thẩm định, phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị danh lam thắng cảnh hồ Ba Bể. Đây là những cơ sở quan trọng để tỉnh thu hút đầu tư, hoạch định chiến lược phát triển cho tương lai…

Tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục và y tế. Các hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao, lễ hội truyền thống được tăng cường tổ chức gắn với định hướng phát triển du lịch. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được đẩy mạnh. Công tác lao động, việc làm được chú trọng triển khai. Tỷ lệ giảm nghèo năm 2023 đạt 2,76%; tỷ lệ giảm nghèo tại các huyện nghèo đạt 3,38%.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2022 đạt 65,15 điểm, tăng 13 bậc, đứng thứ 35/63 tỉnh, thành phố, nằm trong nhóm các tỉnh có chất lượng điều hành kinh tế khá của cả nước. Các chương trình, chính sách dân tộc tiếp tục được triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, ổn định... Công tác an sinh xã hội được quan tâm, chú trọng. Người có công, đối tượng chính sách xã hội, hộ nghèo, cận nghèo và Nhân dân được tiếp cận với các chính sách hỗ trợ ổn định cuộc sống, các dịch vụ xã hội để giảm nghèo và phát triển kinh tế…

Phương thức lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh đã có nhiều đổi mới. Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở theo hướng đồng bộ, thống nhất thông qua việc chỉ đạo cấp ủy các địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng, hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định về tổ chức bộ máy. Nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu trong tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng được nâng cao. Việc sắp xếp bộ máy, phân cấp, phân quyền, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp ủy, tổ chức đảng được tăng cường. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng được duy trì thực hiện. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực cầm quyền, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, hiệu quả của Đảng trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh thăm, động viên Nhân dân huyện Chợ Đồn.Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và đồng chí Hoàng Duy Chinh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh thăm, động viên Nhân dân huyện Chợ Đồn.

Kết quả đạt được của tỉnh trong những năm qua, nhất là trong năm 2023 là khá toàn diện và rất đáng ghi nhận. Để đạt được những kết quả đó có dấu ấn lãnh đạo, chỉ đạo rất rõ nét, quyết liệt, hiệu quả của các cấp ủy đảng, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và cộng đồng doanh nghiệp. Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng, quyết định kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của tỉnh; năm đầu tiên tập trung triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nên các cấp ủy, tổ chức đảng cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

Một là, chỉ đạo triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ ngay từ đầu năm. Tập trung đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bám sát chủ đề năm 2024 và năm 2025 của tỉnh Bắc Kạn là “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo, hành động quyết liệt thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra”.

Hai là, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; chú trọng thực hiện đồng bộ, toàn diện về thể chế, cơ chế lãnh đạo, cải cách hành chính và quản lý điều hành, tạo sự thống nhất trong ý chí và hành động của cả hệ thống chính trị, nhất là trong hoạch định, thực thi các chính sách của Nhà nước mới ban hành.

Ba là, thực hiện tốt công tác tổ chức, cán bộ. Đảm bảo bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có năng lực, trình độ; thực sự “trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”, là tấm gương sáng cho quần chúng noi theo. Tổ chức bồi dưỡng, tạo nguồn, rèn luyện thực tiễn, lựa chọn những cán bộ, đảng viên thật sự ưu tú để phân công, giới thiệu vào các chức danh chủ chốt trong bộ máy chính quyền và các tổ chức đoàn thể. Thực hiện tốt quy định về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với công tác bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Bốn là, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của cấp ủy, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, giữ vững vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với hệ thống chính trị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng kịp thời, kỷ luật nghiêm minh các tập thể, cá nhân có sai phạm trong công tác quản lý, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, vi phạm những điều đảng viên không được làm, lợi dụng vai trò, chức vụ, quyền hạn để vụ lợi, tiêu cực. Qua đó củng cố vững chắc niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Xuân mới Giáp Thìn 2024 đã về với nhiều kỳ vọng tốt đẹp đang chờ đón phía trước. Với truyền thống lịch sử vẻ vang của quê hương cách mạng và bản lĩnh chính trị được thử thách rèn luyện qua 94 mùa xuân cùng sức sáng tạo và tinh thần đổi mới mạnh mẽ… chúng ta tin tưởng vững chắc rằng, với sự lãnh đạo sát sao, toàn diện của Đảng cùng sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị sẽ giúp đưa Bắc Kạn vượt qua mọi khó khăn, đạt được được nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tới./.

Xem thêm