Sẽ nghiêm khắc thay thế cán bộ làm chậm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Đó là một trong những nội dung trong Công điện số 749/CĐ- TTg ngày 18/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công gắn với trách nhiệm người đứng đầu và thay thế cán bộ yếu kém về năng lực, gây nhũng nhiễu, cản trở giải ngân...

Thực hiện công điện trên, ngay trong ngày hôm nay (18/8) UBND tỉnh Bắc Kạn đã ban hành công văn chỉ đạo yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung quán triệt, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả và chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm các nhiệm vụ đã nêu tại công điện.

Báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ và chất lượng thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án cụm công nghiệp

Đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án cụm công nghiệp

Mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước kế hoạch năm 2023 là trên 95% kế hoạch. Để đạt mục tiêu này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương chịu trách nhiệm toàn diện về giải ngân vốn đầu tư công. Trường hợp cán bộ, công chức trì trệ, năng lực yếu kém, hay gây nhũng nhiễu sẽ bị xử lý, thay thế. Cần đẩy nhanh phân bổ vốn đầu tư công, vốn của chương trình phục hồi kinh tế, các dự án trọng điểm, cao tốc gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Các đơn vị phải lập kế hoạch chi tiết từng dự án, tháo gỡ khó khăn và coi đây là căn cứ đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ...

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của tỉnh Bắc Kạn là 2.850 tỷ đồng. Tính đến ngày 17/7/2023, toàn tỉnh mới giải ngân vốn đầu tư công đạt 623 tỷ đồng, bằng 24,4% kế hoạch vốn năm 2023. Nguyên nhân dẫn tới giải ngân vốn đầu tư công chậm là do một số văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền còn chưa ban hành kịp thời, nhất là trong thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. Một số khó khăn, vướng mắc về cơ chế còn chậm được giải quyết.

Bắc Kạn là địa phương có diện tích đất lâm nghiệp chiếm tỷ lệ cao, đa số công trình, dự án trên địa bàn tỉnh, nhất là dự án giao thông đi qua nhiều diện tích rừng muốn triển khai được đòi hỏi phải thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, những thủ tục trong lĩnh vực này qua nhiều khâu, mất rất nhiều thời gian, dẫn đến làm chậm tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Cùng với đó là yếu tố thời tiết mùa mưa kéo dài, bất lợi cho việc thi công các công trình.../.

Xem thêm