Sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng

Sáng 07/7, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2021, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy các cấp trong tỉnh quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, qua đó phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Ban Tổ chức các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã chủ động tham mưu cho cấp ủy kịp thời kiện toàn, bổ sung các chức danh còn thiếu theo phân cấp quản lý; thực hiện chặt chẽ, tuân thủ nghiêm túc các quy định của Trung ương, của tỉnh trong công tác quản lý biên chế, điều động cán bộ, tuyển dụng công chức, viên chức, đánh giá cán bộ. Kịp thời triển khai các văn bản và chọn cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Giải quyết đầy đủ, chính xác các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động theo phân cấp quản lý.

Ban hành kế hoạch phát triển đảng viên giai đoạn 2021-2025. Quyết định trao tặng Huy hiệu Đảng cho 340 đảng viên. Kết nạp 290 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong Đảng bộ lên 35.515 đồng chí. Công nhận đảng viên chính thức đối với 421 đảng viên dự bị; chuyển sinh hoạt đảng đối với 776 lượt đảng viên; xoá tên 18 đảng viên…

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tổ chức xây dựng Đảng vẫn còn một số hạn chế, như: Việc thực hiện một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở một số cấp ủy còn hạn chế; việc cụ thể hoá chủ trương, nghị quyết của Đảng vào điều kiện cụ thể của địa phương ở một số đơn vị còn lúng túng; công tác kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy chưa sâu sát, thường xuyên…

Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm được Ban Tổ chức đề ra là tiếp tục triển khai, cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các nhiệm vụ, giải pháp của chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ cấp tỉnh, cấp huyện; các nghị quyết, kế hoạch, quy định của Trung ương của tỉnh về công tác tổ chức Đảng. Tham mưu kiện toàn các chức danh lãnh đạo sau bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham mưu tổ chức thi tuyển công chức, viên chức khối đảng, đoàn thể khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát. Phối hợp tổ chức thi nâng ngạch chuyên viên chính; ban hành Hướng dẫn nâng bậc lương trước thời hạn. Tham mưu ban hành Nghị quyết nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, giai đoạn 2021-2025. Hướng dẫn đánh giá tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2021…

Đại biểu thảo luận, đề xuất các giải pháp về công tác đào tạo bồi dưỡng, tuyển dụng cán bộ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác phát triển đảng viên, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ… Đồng thời nêu một số khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng tại địa phương, đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của ngành tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, ngành Tổ chức xây dựng Đảng cần tiếp tục tham mưu, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết liên quan đến ngành. Tiếp tục rà soát, kiện toàn các chức danh lãnh đạo sau bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Tháo gỡ những khó khăn, quan tâm đến chất lượng công tác phát triển đảng viên. Tiếp cận và triển khai sớm những nội dung mới liên quan đến công tác tổ chức Đảng mà Trung ương mới triển khai. Tham mưu công tác cán bộ mang tính chiến lược. Có giải pháp để nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở đảng. Rà soát, điều chỉnh các quy định liên quan đến tổ chức xây dựng Đảng phù hợp với quy định của Trung ương và thực tiễn địa phương. Tham mưu, đề xuất công tác tuyển dụng…

Trao Huân chương lao động hạng Nhì cho các đồng chí Đinh Thị Sơn và Hà Đức Tuyến- nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho các đồng chí Đinh Thị Sơn và Hà Đức Tuyến- nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phương Thị Thanh- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho các đồng chí Đinh Thị Sơn và Hà Đức Tuyến- nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy./.

N.V

Xem thêm