Sớm làm sạch dữ liệu tiêm chủng Covid-19 để cập nhật sang cơ sở dữ liệu quốc gia

Sáng 26/4, Bộ Y tế và Bộ Công an phối hợp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt việc “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng Covid-19 và hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ của Tổ công tác triển khai Đề án 06.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu UBND tỉnh
Đại biểu tham dự tại điểm cầu UBND tỉnh.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc đồng chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Bộ Y tế. Tham dự tại điểm cầu UBND tỉnh có đồng chí Phạm Duy Hưng- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Y tế, Công an tỉnh.

Theo báo cáo kết quả kết nối, chia sẻ, xác thực thông tin tiêm chủng Covid-19 với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tính đến ngày 25/4/2022, cả nước đã tiêm hơn 212,6 triệu mũi. Tuy nhiên, trên hệ thống phần mềm tiêm chủng mới ghi nhận thông tin khoảng 205 triệu mũi, hơn 7,6 triệu mũi tiêm chưa nhập lên hệ thống. Bên cạnh đó, có gần 43,5 triệu mũi tiêm đã xác minh nhưng còn sai thông tin gồm số định danh, ngày sinh, họ tên và thông tin khác; gần 3,4 triệu mũi tiêm không xác định được với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết: Việc liên thông dữ liệu, xác thực thông tin không chỉ phục vụ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 mà còn có ý nghĩa quan trọng về sau này khi đẩy nhanh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số với ngành Y tế. Điều này nhằm tạo mọi tiện ích cho người dân trong việc tiếp cận các dịch vụ y tế. Do vậy, các địa phương hết sức khẩn trương kiện toàn Tổ công tác 06 của Chính phủ theo đúng mô hình, hướng dẫn mà Trung ương đã ban hành. Các địa phương phải quán triệt nhiệm vụ của các Tổ công tác tại các cấp. Tổ công tác 06 là hình thức liên ngành, nên đòi hỏi sự phối hợp rất chặt chẽ, trong đó cốt lõi là cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia.

Các địa phương phải xác thực, chính xác hóa thông tin này; nếu chưa đồng bộ hóa với cơ sở dữ liệu dân cư, phải rà soát lại những thông tin nào chưa phù hợp, thay đổi thì phải cập nhật và chuyển cho trạm y tế xã để cập nhật lên hệ thống tiêm chủng./.

Việt Bắc

Xem thêm