Sửa chữa lớn 45 hạng mục công trình lưới điện

Năm 2020, Công ty Điện lực Bắc Kạn được giao kế hoạch sửa chữa lớn 45 hạng mục công trình lưới điện với tổng kinh phí hơn 28 tỷ đồng, trong đó có 03 hạng mục chuyển tiếp của năm 2019.

Năm 2020, Công ty Điện lực Bắc Kạn được giao kế hoạch sửa chữa lớn 45 hạng mục công trình lưới điện với tổng kinh phí hơn 28 tỷ đồng, trong đó có 03 hạng mục chuyển tiếp của năm 2019.

Sửa chữa Trạm biến áp 110kv.
Sửa chữa Trạm biến áp 110kv.


Quá trình tổ chức thi công đã và đang được kiểm soát nghiêm ngặt, vật tư chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo thời gian thực hiện cắt điện theo kế hoạch. Việc phối hợp chặt chẽ giữa ngành điện và các đơn vị thi công góp phần hạn chế ảnh hưởng tới sản xuất của các phụ tải lớn và sinh hoạt của doanh nghiệp, người dân trên địa bàn, đảm bảo tiến độ đề ra, góp phần cung cấp điện ổn định, an toàn, liên tục./.

P-Q

Xem thêm