Tạo mặt bằng, quỹ đất sạch để thu hút các dự án đầu tư

0:00 / 0:00
0:00
BBK - Tỉnh Bắc Kạn đã phê duyệt Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2010 - 2020, có xét đến năm 2025; theo Quy hoạch, tính đến năm 2025 tỉnh phát triển 16 CCN và đến năm 2030 phát triển thêm 11 CCN. Tuy nhiên, đến nay trên địa bàn tỉnh chưa có CCN nào được đầu tư xây dựng, đi vào hoạt động.
CCN Huyền Tụng hiện cơ bản hoàn thành san nền. Chủ đầu tư đang tiến hành hạng mục bảo vệ môi trường và thu hút nhà đầu tư làm thủ tục đầu tư dự án thứ cấp vào CCN theo quy định.CCN Huyền Tụng hiện cơ bản hoàn thành san nền. Chủ đầu tư đang tiến hành hạng mục bảo vệ môi trường và thu hút nhà đầu tư làm thủ tục đầu tư dự án thứ cấp vào CCN theo quy định.

Tiến độ các dự án cụm công nghiệp

Hiện có 06 cụm công nghiệp (CCN) được thành lập với tổng diện tích khoảng hơn 218ha. Trong đó, 03 CCN được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách và 03 CCN từ nguồn vốn khác do doanh nghiệp làm chủ đầu tư. Cụ thể, CCN Quảng Chu, huyện Chợ Mới (74,4ha) do Công ty Cổ phần Onsen Fuji Bắc Kạn làm chủ đầu tư đã phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, đang hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và phối hợp với huyện thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB) giai đoạn 1 với 15ha được 52/55 hộ dân với số tiền là 27 tỷ đồng (đạt 95%).

Đối với CCN Cẩm Giàng (43ha) do Công ty Cổ phần Nhựa đường dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư, hiện nay chủ đầu tư đã thuê đơn vị tư vấn lập báo cáo khả thi và thiết kế cơ sở; lập báo cáo ĐTM; công tác đền bù GPMB. Đến nay về cơ bản đã hoàn thành công tác thống kê, kiểm đếm các hộ cần bồi thường. CCN Thanh Thịnh, huyện Chợ Mới với tổng diện tích khoảng 50ha do Công ty Cổ phần Khoáng sản làm chủ đầu tư. CCN hiện đã được phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và đang tiến hành các bước đền bù GPMB, cụ thể là đang thống kê kiểm đếm giai đoạn 1 (25 hộ dân); sau khi xong sẽ tiến hành thống kê kiểm đếm giai đoạn 2. Ngày 20/3/2023 UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Quyết định số 426/QĐ – UBND về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo ĐTM của Dự án CCN Thanh Thịnh (hạng mục Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật).

Về CCN Huyền Tụng (16ha), do TP. Bắc Kạn làm chủ đầu tư, hiện nay giai đoạn 1 gồm công tác đền bù GPMB đã hoàn thành; san nền cơ bản hoàn thành. Chủ đầu tư đang tiến hành xây dựng hạng mục bảo vệ môi trường và thu hút một số nhà đầu tư làm thủ tục đầu tư dự án thứ cấp vào CCN theo quy định. Với 02 CCN Vằng Mười và Nam Bằng Lũng (35ha) do Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại làm chủ đầu tư cũng đã được phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500. Tiếp đó, chủ đầu tư ban hành các quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật cơ bản.

Tập trung hoàn thiện để thu hút đầu tư

Việc tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện và phát triển các CCN nhằm thu hút, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật CCN trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ quan trọng cần phải được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Qua đó tạo mặt bằng, cơ sở hạ tầng kỹ thuật tập trung để thu hút các dự án sản xuất công nghiệp đầu tư vào trong CCN tạo việc làm cho lao động của địa phương (cứ 01ha đất công nghiệp sẽ thu hút 80-100 lao động); từng bước giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp nằm xen lẫn trong khu dân cư, vùng nông thôn để di dời vào trong CCN là rất cần thiết đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo lãnh đạo ngành Công thương, thời gian tới ngành tiếp tục tham mưu tập trung nguồn lực của tỉnh và tranh thủ các nguồn lực khác để đầu tư hoàn thiện các CCN đảm bảo theo hướng đồng bộ, hiện đại và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của CCN theo tình hình mới và sớm đi vào hoạt động nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đến đầu tư, hoạt động. Vấn đề mời gọi doanh nghiệp vào CCN cũng cần phải có sự sàng lọc, lựa chọn các doanh nghiệp có năng lực thực sự để vào đầu tư hoạt động hiệu quả, giải quyết việc làm cho người lao động và đóng góp ngân sách cho tỉnh. Ưu tiên thu hút công nghệ cao, công nghệ sạch, thân thiện môi trường./.

Xem thêm